Първи стъпки

Самозадържане

Настройка, която Ви позволява временно да спрете изпращането на плащания до Вас. Когато зададете самозадържане, ще продължите да показвате реклами, а приходите Ви ще продължат да се натрупват както обикновено. За да възобновите плащанията, можете да премахнете самозадържането им по всяко време. Научете повече.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си