Začíname

Odhadované zárobky

Zostatok vo vašom účte pre vybraté časové obdobie. Táto suma predstavuje odhad, ktorý podlieha zmenám pri overovaní presnosti zárobkov na konci každého mesiaca.

Ako sa v prehľade sprostredkovania zobrazujú odhadované zárobky

AdMob odhaduje zárobky úmerne podľa počtu zobrazení, ktoré získali jednotlivé reklamné jednotky. Táto zmena vylučuje dvojité započítanie výnosov pre viacero reklamných jednotiek pri opätovnom použití mapovania reklamnej jednotky.  

AdMob odhadne optimalizované výnosy tretej strany pre jednotlivé reklamné jednotky pomocou nasledujúceho vzorca:

odhadované zárobky reklamnej jednotky č. 1 = zárobky vykázané optimalizovanou reklamnou sieťou tretej strany / (celkový počet zobrazení všetkých reklamných jednotiek, ktoré používajú rovnaké informácie o mapovaní) × počet zobrazení reklamnej jednotky č. 1.

Príklad výpočtu odhadovaných zárobkov

Reklamná jednotka č. 1 má zárobky 200 €, zatiaľ čo reklamná jednotka č. 2 má zárobky 1 800 €. Vypočítavajú sa takto:

Reklamná jednotka Zobrazenia Odhadované zárobky (nový spôsob výpočtu)
Reklamná jednotka č. 1 100 200 € = (2 000 € / (100 + 900) × 100)
Reklamná jednotka č. 2 900 1 800 € = (2 000 € / (100 + 900) × 900)
Celkove 1 000 2 000 €
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory