Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Odhadované zárobky

Zostatok na účte za vybrané obdobie. Táto suma predstavuje odhad a po overení presnosti zárobkov na konci každého mesiaca sa môže zmeniť.

Ako sa v prehľade sprostredkovania zobrazujú odhadované zárobky

AdMob odhaduje zárobky úmerne podľa počtu zobrazení, ktoré získali jednotlivé reklamné jednotky. Táto zmena vylučuje dvojité započítanie výnosov pre viacero reklamných jednotiek pri opätovnom použití mapovania reklamnej jednotky.  

AdMob odhadne optimalizované výnosy tretej strany pre jednotlivé reklamné jednotky pomocou nasledujúceho vzorca:

odhadované zárobky reklamnej jednotky č. 1 = zárobky vykázané optimalizovanou reklamnou sieťou tretej strany / (celkový počet zobrazení všetkých reklamných jednotiek, ktoré používajú rovnaké informácie o mapovaní) × počet zobrazení reklamnej jednotky č. 1.

Príklad výpočtu odhadovaných zárobkov

Reklamná jednotka č. 1 má zárobky 200 €, zatiaľ čo reklamná jednotka č. 2 má zárobky 1 800 €. Vypočítavajú sa takto:

Reklamná jednotka Zobrazenia Odhadované zárobky (nový spôsob výpočtu)
Reklamná jednotka č. 1 100 200 € = (2 000 € / (100 + 900) × 100)
Reklamná jednotka č. 2 900 1 800 € = (2 000 € / (100 + 900) × 900)
Celkove 1 000 2 000 €
Poznámka: Odhadované zárobky a eCTZ na skupinu sprostredkovania a inštancie zdroja reklamy si môžete pozrieť spätne až do 20. októbra 2019. Upozorňujeme, že ak si pozriete prehľad spred 20. októbra 2019, odhadované zárobky tretích strán budú mať hodnotu 0 €. Zdroje reklamy s ponukami však môžu vykazovať údaje spred 20. októbra 2019.  

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
15736969441268598193