מתחילים

רווחים משוערים

היתרה בחשבון לתקופת הזמן שנבחרה. הסכום הזה אומדן, והוא עשוי להשתנות כשנאמת את דיוק הרווחים בסוף כל חודש.

אופן הדיווח על רווחים משוערים בדוח תהליך בחירת הרשת

מערכת AdMob מספקת אומדן יחסי של הרווחים המשוערים על בסיס מספר החשיפות שכל יחידת מודעות מקבלת. השיטה הזו תבטל את הספירה הכפולה של הכנסות כשנעשה שימוש חוזר בנתוני מיפוי של יחידות מודעות שונות.  

עבור כל יחידת מודעות, מערכת AdMob תחשב את ההכנסות המשוערות שלכם מרשתות מודעות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה על סמך הנוסחה הבאה:

רווחים משוערים של יחידות מודעות 1 = רווחים שדווחו על ידי רשת מודעות של צד שלישי שעברה אופטימיזציה / (מספר החשיפות הכולל של כל יחידות המודעות שמשתמשות באותם נתוני מיפוי) * מספר החשיפות של יחידת מודעות 1

חישוב לדוגמה של רווחים משוערים

ליחידת מודעות 1 יש רווחים משוערים בסך $200 וליחידת מודעות 2 יש רווחים משוערים בסך $1,800. הערך מחושב לפי: 

יחידת מודעות חשיפות רווחים משוערים (בדוח החדש)
יחידת מודעות 1 100 $200 = ‎($2,000/(100+900) * 100)‎
יחידת מודעות 2 900 $1,800 = ‎($2,000/(100+900) * 900)‎
סה"כ 1,000 $2,000
הערה: נתוני הרווחים המשוערים והעלות בפועל לאלף חשיפות לכל קבוצה לבחירת רשת ולכל מופע של מקור מודעות זמינים החל מ-20 באוקטובר 2019. הערה: אם מציגים דוח שנוצר לפני 20 באוקטובר 2019, הרווחים המשוערים מרשתות מודעות מצד שלישי יופיעו כ-0 ש"ח. עם זאת, ייתכן שיופיעו נתונים בשביל מקורות של מודעות מסוג Open Bidding לפי 20 באוקטובר 2019.  
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה