מתחילים

רווחים משוערים

היתרה בחשבונך עבור תקופת הזמן שנבחרה. זהו סכום משוער הכפוף לשינוי בעת שאנו מאמתים את נכונות הרווחים בסוף כל חודש.

אופן הדיווח על רווחים משוערים בדוח תהליך בחירת הרשת

מערכת AdMob מספקת אומדן יחסי של הרווחים המשוערים על בסיס מספר החשיפות שכל יחידת מודעות מקבלת. השיטה הזו תבטל את הספירה הכפולה של הכנסות כשנעשה שימוש חוזר בנתוני מיפוי של יחידות מודעות שונות.  

עבור כל יחידת מודעות, מערכת AdMob תחשב את ההכנסות המשוערות שלכם מרשתות מודעות של צד שלישי שעברו אופטימיזציה על סמך הנוסחה הבאה:

רווחים משוערים של יחידות מודעות 1 = רווחים שדווחו על ידי רשת מודעות של צד שלישי שעברה אופטימיזציה / (מספר החשיפות הכולל של כל יחידות המודעות שמשתמשות באותם נתוני מיפוי) * מספר החשיפות של יחידת מודעות 1

חישוב לדוגמה של רווחים משוערים

ליחידת מודעות 1 יש רווחים משוערים בסך $200 וליחידת מודעות 2 יש רווחים משוערים בסך $1,800. הערך מחושב לפי: 

יחידת מודעות חשיפות רווחים משוערים (בדוח החדש)
יחידת מודעות 1 100 $200 = ‎($2,000/(100+900) * 100)‎
יחידת מודעות 2 900 $1,800 = ‎($2,000/(100+900) * 900)‎
סה"כ 1,000 $2,000
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה