מתחילים

רווחים משוערים

היתרה בחשבונך עבור תקופת הזמן שנבחרה. זהו סכום משוער הכפוף לשינוי בעת שאנו מאמתים את נכונות הרווחים בסוף כל חודש.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?