מתחילים

ערימת גישור

רשימת הדירוג של רשתות מודעות בגישור של AdMob. ערך המחיר בפועל לאלף הופעות קובע את הסדר שבו יוצגו מודעות מרשת המודעות. מודעות מרשת המודעות בעלת ערך המחיר בפועל הגבוה ביותר לאלף הופעות יוצגו ראשונות.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?