Първи стъпки

Набор от посредничества

Списъкът или класирането на рекламните мрежи в AdMob Посредничество. Стойността на eCPM определя последователността на мрежите при показването на реклами. Първо се показват тези от рекламната мрежа с най-високата стойност на eCPM.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?