Център за преглед на реклами и контроли за блокиране

Намиране на реклами в Центъра за преглед на реклами

Центърът за преглед на реклами предлага няколко функции, които да Ви помагат в намирането на конкретни реклами, които да преглеждате и блокирате.

Ad review center search bar

Филтриране или търсене

Полето за търсене в горната част на Центъра за преглед на реклами Ви дава възможност да ограничите кои реклами да виждате, например по език, тип реклама, размер на рекламата и т.н.

За да филтрирате или търсите реклами:

 • Използвайте полето за търсене или кликнете върху него и изберете филтър.

  Можете да избирате от следните опции за филтриране:

  • Текст: намиране на реклами със съвпадащ рекламен текст или целеви URL адреси.
  • Домейн на издател: филтриране на реклами в зависимост от това, в кои от приложенията Ви са се показвали те.
  • Най-нови реклами: търсене на реклами, показвали се в приложенията Ви през последните 1, 3 или 7 дни.
  • Рекламната мрежа: търсене на реклами от конкретна рекламна мрежа.
  • Език: филтриране въз основа на езика, който е установен за рекламите. За да определим езика на рекламата, вземаме предвид разнообразни фактори, включително целевата страница и съдържанието й, което означава, че е възможно да виждате реклами с изображения или текст на език, различен от този, по който сте филтрирали. Списъкът се подрежда според процента на рекламите Ви на всеки език.
   Да приемем например, че имате реклами на пет езика (български, испански, италиански, португалски и японски), като общият брой на рекламите на всеки език е както следва: български (20), испански (40), италиански (25), португалски (5) и японски (10). Тогава списъкът ще показва езиците по следния начин (в низходящ ред): испански, италиански, български, японски и португалски.
  • Размер: филтриране по размера на рекламите, показвани в приложенията Ви. Списъкът се подрежда по процента на рекламите Ви от всеки размер.
  • Тип реклама: филтриране по графични, текстови или мултимедийни реклами.
  • Низ за кликване: търсене на реклами въз основа на проследяващия им URL адрес или низ за кликване. Първо ще трябва да намерите низа за кликване на рекламата.

Търсене на изображения 

Можете да използвате функцията за търсене на изображения на Центъра за преглед на реклами, за да намирате и преглеждате графични реклами. Можете например да качите снимка на логото на конкурент и да я използвате за търсене на графични реклами, които го съдържат.

За да търсите реклами, които съответстват на изображение:

 1. Кликнете върху Търсене по изображение.
 2. Преместете с плъзгане или качете изображението.
  То може да е с размер до 2 МБ, като най-дългата му страна трябва да е не повече от 1024 пиксела. Поддържаните графични файлови формати са JPEG, GIF и PNG. Въпреки това рекламните съответствия могат да бъдат идентифицирани само с оригинален PNG файл. Научете повече.
   
  Изкривяването на изображението ще се отрази на резултатите от търсенето. Уверете се, че не сте изкривили изображението чрез увеличаване или намаляване на мащаба. Освен това, ако използвате изображение, което е било изпратено по имейл, не забравяйте да го изтеглите на компютъра си, вместо да го копирате, за да се избегне изкривяване. 
 3. Кликнете върху Търсене.

По време на търсенето Центърът за преглед на реклами може да намери както рекламни, така и визуални съответствия на търсения от Вас файл за създаване на реклама. Файловете за създаване на реклама ще бъдат означени като рекламни или визуални съответствия в резултатите от търсенето.

 • Рекламното съответствие е екземплярът на качения от Вас файл за създаване на реклама. Търсенето открива качения от Вас файл за създаване на реклама въз основа на файла и времето на показване. Тогава AdMob Ви дава възможност да го блокирате или Ви уведомява за източника на файла за създаване на реклама.  

  Няма значение дали рекламното съответствие е визуално идентично с качения файл за създаване на реклама. Блокирането на рекламното съответствие може да попречи на показването на екземпляра в приложението Ви, но той може да продължи да се показва от другите Ви източници на реклама.
   
 • Визуалното съответствие е файлът за създаване на реклама, който е визуално идентичен или много сходен с качения файл за създаване на реклама, който търсите, независимо дали е точно рекламно съответствие. 
Имайте предвид, че търсенето на изображения поддържа повечето файлови типове и типове реклами, но е възможно невинаги да извежда всички налични графични реклами.

Можете да използвате и търсене на изображения, за да идентифицирате източника на файла за създаване на реклама. Научете повече.

Сродни реклами

Центърът за преглед на реклами също така предлага възможност за намиране на сродни реклами. За такива се считат рекламите, които имат подобни целеви страници или са свързани от подобна тема (напр. търговска марка, човек, предмет и др.).

За да видите сродни реклами:

 • Задръжте курсора на мишката над реклама и кликнете върху Намиране на сродни реклами.

  Всички сродни реклами ще се покажат във филтрирана страница, озаглавена „Сродни реклами“. Там можете да изберете дали да кликнете върху Блокиране на всички, или върху Означаване на всички като прегледани.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?