ניהול מודעות

סקירה וחסימה של מודעות במרכז בקרת המודעות

במרכז בקרת המודעות אפשר לראות מודעות ספציפיות שהוצגו בדפים ולבצע עליהן פעולות.

בדיקת מודעות

אפשר לבחור בכרטיסייה לא נבדקו כדי לראות את המודעות שהוצגו באתר ב-30 הימים האחרונים. כדי להבטיח שהמודעות החשובות ביותר תמיד ייבדקו קודם, המודעות מדורגות לפי מספר החשיפות שהן צברו. חשוב לזכור שמודעות חייבות לצבור מספר מינימלי של חשיפות כדי שניתן יהיה לבדוק אותן.

כשעוברים על המודעות, אפשר ללחוץ על מודעה מסוימת כדי להציג פרטים נוספים. התצוגה המפורטת כוללת תצוגה מקדימה של המודעה בגודל מלא ומידע נוסף עליה, כגון הגודל, הסוג, כתובת אתר היעד, חשבון Google Ads או רשת המודעות וכו'.

כדי לעזור לך להחליט אילו מודעות כדאי לחסום, אנחנו גם מספקים את המידע הבא הקשור לביצועים של כל מודעה:

 • חשיפות: יוצג לך תרשים הכולל את מספר החשיפות שהמודעה צברה בכל יום במהלך 30 הימים האחרונים. אפשר להיעזר בתרשים כדי לבדוק אם המודעה הוצגה לאחרונה או אם המודעה לא מוצגת יותר. חשוב לזכור שגם אם מודעה לא הוצגה לאחרונה, ייתכן שהיא תוצג שוב (אלא אם חוסמים אותה). עם זאת, ככל שמודעה לא מוצגת תקופה ארוכה יותר, כך פוחת הסיכוי שהיא תוצג שוב.
אם מחפשים מודעות ספציפיות, אפשר להקליד בשדה החיפוש או להשתמש באפשרויות הסינון כדי למצוא מודעות במרכז בקרת המודעות. לדוגמה, אפשר לחפש מודעות לפי הטקסט שמופיע בהן, כתובת אתר היעד שלהן או הדומיין שבו הן הוצגו.

סימון מודעות כמודעות שנבדקו

אם אין לך בעיה שהמודעה תמשיך להופיע בדפים שבאתר, אפשר לסמן אותה כמודעה שנבדקה. המודעה תעבור לכרטיסייה נבדקו כך שלא יהיה צריך לבדוק אותה שוב.

כדי לסמן מודעות כמודעות שנבדקו:

 • מעבירים את העכבר מעל המודעה, לוחצים על הסמל 'בחר מודעה זו' בחר ולאחר מכן לוחצים על סמן כמודעה שנבדקה.

כדי לסמן את כל המודעות בדף כמודעות שנבדקו:

 • לוחצים על סמן את כל המודעות כמודעות שנבדקו.

חסימת מודעות

אם לא רוצים שמודעה תוצג בדפים שוב, אפשר לחסום אותה. המודעות שנחסמות עוברות לכרטיסייה חסומות.

כדי לחסום מודעה:

 • מעבירים את העכבר מעל המודעה ולוחצים על הסמל 'חסום מודעה זו' חסום.

כדי לחסום את כל המודעות מחשבון Google Ads ספציפי:

 • לוחצים על מודעה מסוימת ולאחר מכן לוחצים על חסום חשבון בתצוגה המפורטת.

  כל המודעות מאותו חשבון Google Ads ייחסמו תמיד. החסימה תחול על כל סוגי המיקוד (לפי הקשר, עניין ומיקום).

  חשוב לזכור שחסימת מודעות מחשבון Google Ads עשויה לפגוע בהכנסות.

כדי להציג רשימה של חשבונות Google Ads שנחסמו:

 • לוחצים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות ולאחר מכן על הצג חשבונות Google Ads חסומים.

  הרשימה עם חשבונות ה-Google Ads החסומים מסודרת לפי שם החשבון, כלומר השם של הרשת או החברה של חשבון ה-Google Ads. אם שם החשבון הוא "מפרסם אנונימי", פירוש הדבר הוא שהמפרסם ב-Google Ads לא ציין שם של רשת או חברה.

העדכונים שיבוצעו במודעות ייכנסו לתוקף בדפים תוך מספר שעות.

שינית את דעתך?

אחרי שחוסמים מודעה או חשבון Google Ads, אפשר ללחוץ מיד על ביטול. אפשר גם לשנות את דעתך אחר כך:

 • מודעות: כדי לבטל את החסימה של מודעה מסוימת, עוברים לכרטיסייה חסומות ולוחצים על הסמל 'בטל את החסימה של מודעה זו' חסום.
 • חשבונות Google Ads: כדי לבטל את החסימה של חשבון Google Ads, לוחצים על הסמל 'עוד' אפשרויות נוספות. לאחר מכן, לוחצים על הצג חשבונות Google Ads חסומים ואז על בטל חסימה לצד חשבון Google Ads הרלוונטי.

השינויים שערכת במודעות או בחשבונות Google Ads ייכנסו לתוקף בדפים תוך יום אחד לכל יותר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה