Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ quảng cáo được trả lại và hiển thị cho người dùng trong ứng dụng. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số lần hiển thị cho số yêu cầu đã đối sánh:

Số lần hiển thị / Số yêu cầu đã đối sánh

Ví dụ: nếu tổng số Yêu cầu đã đối sánh là 80, nhưng ứng dụng của bạn chỉ hiển thị 60 yêu cầu đã đối sánh trong số này thì Tỷ lệ hiển thị của ứng dụng sẽ là 75%.

Để xem tỷ lệ hiển thị cho từng mạng quảng cáo, hãy chọn Nguồn quảng cáo trong trường Thứ nguyên ở đầu Báo cáo mạng AdMob .

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175