Začíname

Miera zobrazení

Percentuálny podiel vrátených reklám, ktoré sa používateľovi zobrazili v aplikácii. Vypočíta sa vydelením počtu zobrazení počtom priradených žiadostí:

zobrazenia / priradené žiadosti.

Ak by bol celkový počet priradených žiadostí napríklad 80, no v aplikácii by sa zobrazilo len 60 z nich, miera zobrazenia v aplikácii by bola 75 %.

Ak chcete zobraziť mieru zobrazení pre každú reklamnú sieť, vyberte Zdroj reklamy v poli Dimenzie navrchu prehľadu siete AdMob.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory