Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Miera zobrazení

Percentuálny podiel vrátených reklám, ktoré sa používateľovi zobrazili v aplikácii. Vypočíta sa vydelením počtu zobrazení počtom priradených žiadostí:

zobrazenia / priradené žiadosti.

Ak by bol celkový počet priradených žiadostí napríklad 80, no v aplikácii by sa zobrazilo len 60 z nich, miera zobrazenia v aplikácii by bola 75 %.

Ak chcete zobraziť mieru zobrazení pre každú reklamnú sieť, vyberte Zdroj reklamy v poli Dimenzie navrchu prehľadu siete AdMob.

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka