מתחילים

שיעור ההצגה

אחוז המודעות שהוצגו למשתמש באפליקציה מתוך סך הבקשות שמולאו. השיעור מחושב על ידי חלוקת מספר ההופעות במספר הבקשות שהותאמו:

הופעות / בקשות שהותאמו

לדוגמה, אם בסך הכול יש 80 בקשות שמולאו אבל האפליקציה מציגה רק 60 מהן, שיעור ההצגה של האפליקציה יהיה 75%.

כדי לראות את שיעור ההצגה של כל רשת מודעות, בשדה מאפיינים בחלק העליון של דוח רשת AdMob בוחרים באפשרות מקור מודעות.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה