Ilmoitus

Katso personoituja optimointivinkkejä, selvitä tilisi kunto ja määritä valmistuminen parannetulla Oma AdMob ‑sivulla.

Aloita

Pyynnöt

Niiden kertojen määrä, jolloin sovelluksesi tai mainosyksikkösi on pyytänyt mainosta. Pyyntö lasketaan, vaikka mainosta ei palautettaisi. Jos pyyntö lähetetään waterfall-välityksessä useampaan kuin yhteen mainoslähteeseen, se lasketaan vain kerran.

Huom. AdMob raportoi pyynnöt eri tavoin riippuen valitsemistasi ulottuvuuksista.

Kun käytetään mainoslähteen tai mainoslähteen esiintymän ulottuvuutta 

Tämä on niiden kertojen määrä, jolloin kukin mainoslähde vastaanotti pyynnön. Osa näistä pyynnöistä saatetaan laskea monta kertaa, kun pyyntö siirtyy waterfall-välityksessä. Esimerkki: Välityspinossa verkostoihin A, B ja C lähetetty yksittäinen pyyntö lasketaan kolme kertaa. 

Raportin yhteenvetorivillä näkyvät seuraavat tiedot:

  • Yksittäiset mainosyksikön pyynnöt: Yksittäisten mainospyyntöjen kokonaismäärä. Useaan kertaan lähetetyt samat pyynnöt eivät sisälly tähän lukuun. 
    Esimerkki: Waterfall-välityksessä verkostoihin A, B ja C lähetetty yksittäinen pyyntö lasketaan vain kerran.
  • Mainoslähteen pyynnöt yhteensä: Niiden kertojen määrä, jolloin sovelluksesi tai mainosyksikkösi lähetti pyynnön mainoslähteeseen. Pyyntö lasketaan, vaikka mainosta ei palautettaisi. Jos olet sisällyttänyt mainoslähteen välitysryhmään useamman kerran, osa näistä pyynnöistä saatetaan laskea monta kertaa, kun pyyntö siirtyy waterfall-välityksessä. 

Kun käytetään välitysryhmän ulottuvuutta 

Tämä on välitysryhmään lähetettyjen mainospyyntöjen määrä. Pyyntö lasketaan, kun se lähetetään mihin tahansa välitysryhmän mainoslähteeseen. Pyyntö lasketaan vain kerran välitysryhmää kohden, vaikka pyyntö siirtyisi waterfall-välityksessä. 

Raportin yhteenvetorivillä näkyvät seuraavat tiedot:

  • Yksittäiset mainosyksikön pyynnöt: Yksittäisten mainospyyntöjen kokonaismäärä. Useaan kertaan lähetetyt samat pyynnöt eivät sisälly tähän lukuun. 
    Esimerkki: Waterfall-välityksessä verkostoihin A, B ja C lähetetty yksittäinen pyyntö lasketaan vain kerran.
  • Välitysryhmän pyynnöt yhteensä: Välitysryhmään lähetettyjen mainospyyntöjen määrä. 

Pyyntö lasketaan, kun se lähetetään mihin tahansa välitysryhmän mainoslähteeseen. Jos pyyntö lähetetään välitysryhmässä useampaan kuin yhteen mainoslähteeseen, se lasketaan vain kerran. 

Huom. Välitysryhmän pyyntöjen kokonaismäärä voi olla alhaisempi kuin yksittäisten mainosyksikön pyyntöjen määrä välitysryhmän kohdistusehtojen takia. Jos esimerkiksi olet kohdistanut välitysryhmäsi ainoastaan Euroopan maihin, Aasiassa luotua mainospyyntöä ei lähetetä mainosryhmiisi.   

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko