Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Začínáme

Žádosti

Kolikrát aplikace nebo reklamní jednotka požádala o reklamu. Žádost se započítá, i když není vrácena žádná reklama. Pokud je žádost odeslána více než jednomu zdroji reklamy v kaskádě zprostředkování, započítá se jenom jednou.

Poznámka: Služba AdMob sleduje žádosti různě na základě dimenzí, které vyberete.

Když je použit zdroj reklamy nebo dimenze instance zdroje reklamy 

Toto je počet žádostí, které každý zdroj reklamy obdržel. Žádosti procházejí kaskádou zprostředkování a některé mohou být započteny vícekrát. Například jedna žádost odeslaná v pořadí zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte třikrát. 

Souhrnný řádek v přehledu ukazuje:

  • Jedinečné žádosti reklamní jednotky: Celkový počet jedinečných pokusů o žádost o reklamu. Jednotlivé žádosti nejsou v tomto počtu zahrnuty vícekrát. 
    Příklad: Jedna žádost odeslaná v kaskádě zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte pouze jednou
  • Celkový počet žádostí odeslaných zdroji reklamy: Kolikrát vaše aplikace nebo reklamní jednotka odeslala žádost zdroji reklamy. Žádost se započítá, i když není vrácena žádná reklama. Pokud jste ve skupině zprostředkování zahrnuli zdroj reklamy vícekrát, mohou být některé žádosti započteny vícekrát během toho, jak procházejí kaskádou zprostředkování. 

Když je použita dimenze skupiny zprostředkování 

Toto je počet žádostí o reklamu odeslaných skupině zprostředkování. Žádost se započítá, když je odeslána libovolnému zdroji reklamy ve skupině zprostředkování. Žádost se v rámci skupiny zprostředkování započítá jen jednou, i když prochází kaskádou zprostředkování. 

Souhrnný řádek v přehledu ukazuje:

  • Jedinečné žádosti reklamní jednotky: Celkový počet jedinečných pokusů o žádost o reklamu. Jednotlivé žádosti nejsou v tomto počtu zahrnuty vícekrát. 
    Příklad: Jedna žádost odeslaná v kaskádě zprostředkování síti A, síti B a síti C se započte pouze jednou
  • Celkový počet žádostí odeslaných skupině zprostředkování: Počet žádostí o reklamu odeslaných skupině zprostředkování. 

Žádost se započítá, když je odeslána libovolnému zdroji reklamy ve skupině zprostředkování. Pokud je žádost odeslána různým zdrojům reklamy ve skupině zprostředkování, započítá se jen jednou. 

Poznámka: Celkový počet žádostí odeslaných skupině zprostředkování může být nižší než počet jedinečných žádostí reklamní jednotky kvůli kritériím cílení skupiny zprostředkování. Pokud například nastavíte všechny skupiny zprostředkování tak, aby cílily pouze na země v Evropě, žádost o reklamu vygenerovaná v Asii nebude odeslána žádnou z vašich skupin zprostředkování.   

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
16697108776558114384