Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Заявки

Колко пъти приложението или рекламният Ви елемент са заявили реклама. Заявките се отчитат дори и да няма изведени реклами. Ако заявката е изпратена до повече от един източник на реклама в каскадата от посредничества, тя се отчита само веднъж.

Забележка: AdMob отчита заявките по различен начин в зависимост от избраните от Вас величини.

Когато се приложи величината „Източник на реклама“ или „Екземпляр на източник на реклама“

Това показва колко пъти всеки източник на реклама е получил заявка. Някои от тези заявки може да се отчетат повече от веднъж при движението на заявката в каскадата от посредничества. Например една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В в групата от посредничества, ще се отчете три пъти. 

Редът с обобщена информация в отчета показва:

  • Отделни заявки за рекламни елементи: Общият брой отделни опити за заявка за реклама. Той не отчита една и съща заявка няколко пъти. 
    Пример: Една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В в каскадата от посредничества, ще се отчете само веднъж
  • Общ брой заявки за източник на реклама: Колко пъти приложението или рекламният Ви елемент са изпратили заявка до даден източник на реклама. Заявките се отчитат дори и да няма изведени реклами. Ако в група за посредничество сте включили даден източник на реклама няколко пъти, някои от тези заявки може да се отчетат повече от веднъж при движението на заявката в каскадата от посредничества. 

Когато се приложи величината „Група за посредничество“ 

Това показва колко заявки за реклами са изпратени до дадена група за посредничество. Заявка се отчита, когато бъде изпратена до някой от източниците на реклама в съответната група за посредничество. Заявката се отчита само веднъж за всяка група за посредничество дори ако тя се придвижва в каскадата от посредничества.

Редът с обобщена информация в отчета показва:

  • Отделни заявки за рекламни елементи: Общият брой отделни опити за заявка за реклама. Той не отчита една и съща заявка няколко пъти. 
    Пример: Една заявка, отправена към Мрежа А, Мрежа Б и Мрежа В в каскадата от посредничества, ще се отчете само веднъж
  • Общ брой заявки за група за посредничество: Броят заявки за реклами, изпратени до група за посредничество. 

Заявка се отчита, когато бъде изпратена до някой от източниците на реклама в съответната група за посредничество. Ако заявката е изпратена до няколко източника на реклами в групата за посредничество, тя се отчита само веднъж. 

Забележка: Общият брой заявки за дадена група за посредничество може да е по-малък от този на отделните заявки за рекламни елементи поради критериите за насочване на групата Ви за посредничество. Ако например зададете всичките си групи за посредничество да насочват само към държави в Европа, заявка за реклама, генерирана в Азия, няма да бъде изпратена до никоя от групите Ви.   

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню