מדוע קצב המילוי של מודעות הבית שלי נמוך?

הגדרות הגישור שלך מציינות ל-AdMob כיצד לבחור בין רשת AdMob, רשתות מודעות של צד שלישי ומסעות פרסום של מודעות הבית. ערך המחיר בפועל לאלף הופעות קובע את הסדר שבו יוצגו מודעות מרשת המודעות, כאשר הערך הגבוה ביותר של המחיר בפועל לאלף הופעות מוצג ראשון. כלומר, אם רשת AdMob או רשת מודעות אחרת מציעות ערך גבוה יותר של מחיר בפועל לאלף הופעות עם קצב מילוי של 100% או קרוב ל-100%, מקורות המודעות האחרים, כולל מסעות פרסום של מודעות הבית, יוצגו בתדירות נמוכה יותר.

אם ברצונך להציג יותר הופעות של מודעות הבית למסעות הפרסום של מודעות הבית, נסה את הפתרון החלופי הבא:

  1. הגדר סף תחתון של מחיר בפועל לאלף הופעות בגרסת ביטא עבור רשת AdMob עם ערך גבוה סביר של מחיר בפועל לאלף הופעות.
  2. הגדר מסע פרסום של מודעות הבית עם הערך השני הגבוה ביותר של מחיר בפועל לאלף הופעות.
  3. הגדר את ערך המחיר בפועל לאלף הופעות של רשת AdMob עם הערך הגבוה ביותר הבא של מחיר בפועל לאלף הופעות.

פעולה זו תבטיח שרשת AdMob תציג תחילה רק מודעות שמשלמות לפחות את ערך הסף התחתון של המחיר בפועל לאלף הופעות. במשך הזמן המנגנון הזה ישמור על ערך המחיר בפועל לאלף הופעות של רשת AdMob או יגדיל אותו כשקצב המילוי צפוי לרדת, ובכך יאפשר למקור המודעה הבא בגישור (במקרה זה, מסעות פרסום עם מודעות בית) להציג מודעות.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?