Защо собствените ми реклами имат нисък процент на запълване?

По Вашите настройки за посредничество AdMob разбира как да избира между мрежата на AdMob, рекламни мрежи на трети страни и кампании със собствени реклами. Стойността на eCPM определя последователността на мрежите при показването на реклами, като първо се показват тези от рекламната мрежа с най-високата стойност на eCPM. Това означава, че ако мрежата на AdMob или друга рекламна мрежа има по-висока стойност на eCPM с процент на запълване 100% или близко до 100%, то останалите източници на реклами, включително кампании със собствени реклами, ще бъдат показвани по-рядко.

Ако искате да показвате повече импресии от собствени реклами в кампаниите си със собствени реклами, опитайте следното временно решение:

  1. Настройте бета долна граница за eCPM за мрежата на AdMob с разумно висока стойност на eCPM.
  2. Създайте кампания със собствени реклами с втората най-висока стойност на eCPM.
  3. Задайте стойността на eCPM за мрежата на AdMob на следващата най-висока стойност на eCPM.

Това, което ще постигнете по този начин, е че мрежата на AdMob отначало ще показва само реклами, които плащат поне стойността на долната граница за eCPM. С времето тази настройка ще запази или увеличи стойността на eCPM на мрежата на AdMob, докато процентът на запълване вероятно ще се намали, позволявайки следващият източник на реклами в посредничество (в този случай кампании със собствени реклами) да показва реклами.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?