Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Mediering

Administrer legitimasjon for og optimalisering av annonsekilder

Du kan administrere legitimasjonen for alle de sammenkjedede annonsekildene du bruker til mediering, i tabellen for sammenkjedede annonsekilder. Du kommer til tabellen ved å klikke på Mediering i sidefeltet. Klikk så på Annonsekilder-fanen.

Gå til Nettverkslegitimasjon-kolonnen for å gjennomgå og gjøre endringer i legitimasjonen for annonsekilden din. 

screenshot of waterfall ad sources table

I tabellen med sammenkjedede annonsekilder kan du også se hvor mange medieringsgrupper som er tilknyttet de enkelte annonsekildene, hvilke annonsekilder som har støtte for optimalisering og innhenting av eCPM-data for bruk i rapportering, samt optimaliseringsstatusen til de enkelte annonsekildene.

Når du oppretter en medieringsgruppe og legger til en annonsekilde, legges kilden også til i denne tabellen. Du kan også legge til en annonsekilde direkte i tabellen ved å klikke på Legg til legitimasjon for en annonsekilde. Hvis du legger til legitimasjonen for en annonsekilde i tabellen, trenger du ikke å legge den til senere hvis du vil bruke annonsekilden i medieringsgrupper. 

Uansett om du legger til legitimasjonen for en annonsekilde i tabellen over annonsekilder eller når du oppretter medieringsgrupper, må du bare legge den til én gang for hver annonsekilde. Hvis legitimasjonen endres, kan du oppdatere den ved å klikke på Rediger i Nettverkslegitimasjon-kolonnen i tabellen over annonsekilder.

Optimaliseringsstatus-kolonnen

I Optimaliseringsstatus-kolonnen ser du statusen for kommunikasjonen mellom AdMob og hver enkelt annonsekilde. I tabellen nedenfor ser du statusene og hva de betyr.

Status Betydning
Ikke optimalisert. Optimalisering er ikke aktivert for denne annonsekilden. 
Optimalisering støttes ikke. Annonsekilden støtter ikke optimalisering, så ingen status kan rapporteres.
Optimalisert. Denne annonsekilden er optimalisert. eCPM-verdien oppdateres regelmessig på bakgrunn av historiske data.  
Feil legitimasjon. Optimaliseringen mislyktes fordi det er et problem med legitimasjonen du oppga for denne annonsekilden. 

Det kan fortsatt vises annonser via denne annonsekilden kan fortsatt vise annonser, men fordi legitimasjonen er feil

 • kan ikke AdMob samle inn rapporteringsdata fra annonsekilden
 • kan ikke eCPM-verdien optimaliseres

Du kan løse problemet ved å bekrefte og oppdatere legitimasjonen i AdMob.

Optimalisering pågår.

Du har oppgitt legitimasjon for denne kilden, men rapportering av oppdateringer av optimalisering og eCPM-verdier er ennå ikke begynt. 

Når optimalisering er aktivert, og legitimasjonen er angitt, kan det oppstå en forsinkelse mens AdMob samler inn data. Optimaliseringen starter automatisk så fort AdMob har nok data. Dette kan ta opptil tre dager.

Manglende tilordning.

Enkelte påkrevde opplysninger om tilordning mangler. 

Du må oppgi tilordningsinformasjon for hver annonseenhet for at tredjepartsrapportering og -optimalisering skal startes. I de fleste tilfeller kan du finne denne informasjonen i kontoen du bruker med den aktuelle annonsekilden.

For få visninger.  Annonseenheten din har for få visninger. Annonseenheten din må ha minst 100 visninger per dag i tre av de siste ti dagene for at alle annonseenhetene dine skal optimaliseres.
Får ikke hentet data. 

AdMob får ikke hentet data for denne annonsekilden. Mulige årsaker:

 • feil tilordning av annonseenheter. Sjekk at annonseenhetene dine finnes i tredjepartens annonsekilde, og at de er gitt tillatelse til å vise annonser.

  Kontrollér også at tilordningsinformasjonen i AdMob-grensesnittet samsvarer med tilordningsinformasjonen i tredjepartsannonsekilden.
   
 • problemer med SDK-integreringen. Sørg for at du har integrert Google Mobile Ads SDK korrekt for Android eller iOS.

  Du kan også bruke testfunksjonen for mediering til å teste om du har konfigurert appen din og annonseenhetene dine korrekt, slik at de kan vise annonser fra tredjepartsnettverk via mediering. 
   
 • tilgangsproblemer. Kontrollér at legitimasjonen din for tredjepartsannonsekilder har tilgang til rapporteringsdata. Dette håndteres i kontoen din for tredjepartsannonsekilder.
Kan ikke optimalisere.  AdMob kunne ikke optimalisere denne annonsekilden. 
Ingen forespørsler Ingen forespørsler er sendt til denne forekomsten av annonsekilden. Mulige årsaker:
 • Medieringsgruppen har for lav prioritet.
 • Denne forekomsten av annonsekilden har for lav rangering i medieringssammenkjedingen.
Forespørsler blir sannsynligvis fylt av medieringsgrupper med høyere prioritet og annonsekilder som er rangert høyere i medieringssammenkjedingen. 
 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
<p>«Min AdMob-hjelpsiden» – den personlig tilpassede hjelpesiden vi har opprettet for at du skal kunne gjøre det skarpt med AdMob.</p>

Vi lanserer den nye og enda bedre Min AdMob-siden – en personlig tilpasset hjelpeside med relevant informasjon om kontoen din. Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du påse at kontoens tilstand alltid er god, sikre at det nødvendige oppsettet er på plass, og få optimaliseringstipsene skreddersydd etter appene dine. Følg med for å få mer nyttig informasjon.

Finn ut mer

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73175
false