Saņemiet personalizētus optimizācijas padomus, iegūstiet informāciju par sava konta stāvokli un veiktajiem iestatījumiem uzlabotajā lapā “Mana AdMob lapa”.

Starpniecība

Reklāmu avotu akreditācijas datu un optimizācijas pārvaldība

Kaskādes reklāmu avotu tabulā varat pārvaldīt visu starpniecībai izmantoto kaskādes reklāmu avotu akreditācijas datus. Atveriet tabulu un sānjoslā noklikšķiniet uz Starpniecība. Pēc tam noklikšķiniet uz cilnes “Reklāmu avoti”.

Lai veiktu pārskatīšanu un izmaiņas reklāmu avota akreditācijas datos, skatiet sleju “Tīkla akreditācijas dati”. 

screenshot of waterfall ad sources table

Kaskādes reklāmu avotu tabulā ir iekļauta arī informācija par to, cik daudz starpniecības grupu ir saistītas ar katru reklāmu avotu, kuri reklāmu avoti atbalsta optimizāciju un fMPT izgūšanu pārskatiem, kā arī tajā ir norādīts reklāmu avotu optimizācijas statuss.

Izveidojot starpniecības grupu un pievienojot reklāmu avotu, attiecīgais avots tiek pievienots arī šai tabulai. Varat reklāmu avotu tabulai pievienot arī tieši, noklikšķinot uz Pievienot reklāmu avota akreditācijas datus. Pievienojot reklāmu avota akreditācijas datus tabulai, jums tie nebūs jāpievieno vēlāk, lai izmantotu šo reklāmu avotu starpniecības grupā. 

Neatkarīgi no tā, vai reklāmu avota akreditācijas datus pievienojat reklāmu avotu tabulā vai starpniecības grupas izveides laikā, katram reklāmu avotam tie būs jāpievieno tikai vienreiz. Ja akreditācijas dati mainās, varat atjaunināt tos, reklāmu avotu tabulas slejā “Tīkla akreditācijas dati” noklikšķinot uz Rediģēt.

Optimizācijas statusa sleja

Optimizācijas statusa slejā tiek rādīts AdMob un katra reklāmu avota savstarpējās saziņas statuss. Tālāk esošajā tabulā ir norādīti statusi un to nozīme.

Statuss Nozīme
Optimizācija nav veikta. Optimizācija šim reklāmu avotam nav iespējota. 
Optimizācija netiek atbalstīta. Reklāmu avots neatbalsta optimizāciju, tāpēc statuss netiek norādīts.
Optimizēts. Šis reklāmu avots ir optimizēts. Šī reklāmu avota fMPT tiks regulāri atjaunināta, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem.  
Nepareizi akreditācijas dati. Optimizācija bija nesekmīga, jo radās problēma ar akreditācijas datiem, ko ievadījāt šim reklāmu avotam. 

Šis reklāmu avots joprojām var rādīt reklāmas, bet, tā kā akreditācijas dati ir nepareizi:

 • AdMob nevar apkopot pārskatiem nepieciešamos datus no reklāmu avota;
 • nav iespējama fMPT optimizācija.

Lai novērstu šo problēmu, verificējiet un atjauniniet akreditācijas datus savā AdMob kontā.

Tiek veikta optimizācija.

Akreditācijas dati šim avotam ir ievadīti, bet ne optimizācija, ne fMPT atjaunināšana pārskatu izveidei vēl nav sākta. 

Pēc optimizācijas iespējošanas un akreditācijas datu ievadīšanas iespējama aizkave, kamēr AdMob apkopo datus. Optimizācija tiks sākta automātiski, tiklīdz AdMob rīcībā būs pietiekami daudz datu. Tas var ilgt līdz 3 dienām.

Trūkst kartējuma.

Trūkst nepieciešamās kartēšanas informācijas. 

Lai sāktu izmantot trešās puses pārskatu veidošanas pakalpojumu un optimizāciju, ievadiet kartēšanas informāciju katrai reklāmu vienībai. Vairākumā gadījumu šī informācija būs pieejama jūsu kontā līdz ar datiem par reklāmu avotu.

Nav pietiekami daudz seansu.  Jūsu reklāmu vienībai nav pietiekami daudz seansu. Lai visas reklāmu vienības tiktu optimizētas, jūsu reklāmu vienībai trīs dienas pēdējo 10 dienu laikā ir jāsaņem vismaz 100 seansi dienā.
Nevar izgūt datus. 

AdMob nevar izgūt šī reklāmu avota datus. Tas varētu būt tālāk minēto iemeslu dēļ.

 • Nepareizi kartētas reklāmu vienības. Pārbaudiet, vai jūsu reklāmu vienības ir norādītas trešās puses reklāmu avotā un vai ir atļauta to reklāmu rādīšana.

  Tāpat pārbaudiet, vai kartēšanas informācija, kas norādīta AdMob lietotāja saskarnē, atbilst kartēšanas informācijai trešās puses reklāmu avotā.
   
 • SDK integrācijas problēmas. Gādājiet, lai būtu sekmīgi integrēts Google mobilo reklāmu SDK Android vai iOS platformai.

  Varat arī izmantot starpniecības testa komplektu, lai pārbaudītu, vai jūsu lietotne un reklāmu vienības ir pareizi konfigurētas reklāmu rādīšanai no trešo pušu tīkliem, izmantojot starpniecību. 
   
 • Problēmas ar atļaujām. Pārbaudiet, vai jūsu trešās puses reklāmu avota akreditācijas datiem ir atļauja piekļūt pārskatu datiem. To var izdarīt trešās puses reklāmu avota kontā.
Nevar veikt optimizāciju.  AdMob nevarēja optimizēt šo reklāmu avotu. 
Nav pieprasījumu Par šo reklāmu avota instanci nav veikti pieprasījumi. Tas varētu būt tālāk minēto iemeslu dēļ.
 • Pārāk zema starpniecības grupas prioritāte.
 • Šī reklāmas avota instance atrodas pārāk zemu starpniecības kaskādē.
Pieprasījumiem ir lielāka iespēja, ka tos veiks augstākas prioritātes starpniecības grupas un reklāmu avoti, kas starpniecības kaskādē ir ierindoti augstāk. 
 

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

true
<p>“Mana AdMob lapa”&nbsp;— jūsu personalizētā palīdzības lapa, kas palīdzēs gūt panākumus pakalpojumā AdMob.</p>

Iepazīstieties ar mūsu nupat uzlaboto personalizēto palīdzības lapu — Mana AdMob lapa. Tajā ir atrodama jūsu kontam atbilstoša informācija. Varat ērtāk uzturēt konta stāvokli, pārliecināties par to, vai ir veikti nepieciešamie iestatījumi, un saņemt savām lietotnēm atbilstošus optimizācijas padomus. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai!

Uzzināt vairāk

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73175
false