תהליך בחירת הרשת

ניהול רשתות של מודעות ואופטימיזציה

בטבלת רשתות המודעות אפשר לנהל את פרטי הכניסה של כל רשתות המודעות שבהן משתמשים בתהליך בחירת הרשת. כדי לעבור לטבלה, לחץ על 'תהליך בחירת הרשת' > הכרטיסייה 'רשתות מודעות'. כדי לעיין בפרטי הכניסה של רשת מודעות ולשנות אותם, לחץ על שם הרשת.

טבלת רשתות המודעות כוללת גם מידע על מספר הקבוצות בתהליך בחירת הרשת שמשויכות לכל רשת מודעות, פירוט לגבי רשתות המודעות שתומכות באופטימיזציה ובאחזור של עלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) לצורכי דיווח, וציון של סטטוס התקשורת בין AdMob לרשתות המודעות.

כשיוצרים קבוצה לבחירת רשת (Mediation) ומוסיפים רשת מודעות כמקור מודעות, הרשת מתווספת גם לטבלה הזו. בנוסף, אפשר להוסיף רשת מודעות ישירות לטבלה בלחיצה על הוספת פרטי כניסה של רשת מודעות. אם מוסיפים פרטי כניסה של רשת מודעות לטבלה, לא צריך להוסיף אותם מאוחר יותר כשרוצים להשתמש ברשת המודעות כמקור מודעות של קבוצה בתהליך בחירת הרשת. 

לא משנה אם מוסיפים את פרטי הכניסה של רשתות מודעות ישירות לטבלה או במהלך היצירה של קבוצה בתהליך בחירת הרשת, בכל מקרה צריך להוסיף את פרטי הכניסה של כל רשת פעם אחת בלבד. אם פרטי הכניסה משתנים, ניתן לעדכן אותם בלחיצה על השם של רשת המודעות בטבלת רשתות המודעות.

העמודה 'תמיכה בעדכון אוטומטי'

בעמודה הזו ניתן לראות אם כל רשת מודעות תומכת באחזור אוטומטי של נתוני העלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) שמתקבלות ברשת על בסיס קבוע, לצורכי אופטימיזציה ודיווח.

  • : ברשת המודעות הזו ניתן לבצע אופטימיזציה ולהשתמש בנתוני העלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) שמתקבלים ברשת לצורכי דיווח על נתונים. ברשתות מודעות שתומכות באופטימיזציה: גם אם מפעילים אופטימיזציה ואחר כך משביתים אותה, מערכת AdMob יכולה להמשיך לאחזר את נתוני העלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) שמתקבלים ברשת כדי לכלול אותם בדיווח.
  • לא זמינה: רשת המודעות הזו לא תומכת באופטימיזציה.

העמודה 'סטטוס הרשת'

בעמודה הזו מוצג סטטוס התקשורת בין AdMob לכל רשת מודעות.

  • ריקה: הרשת לא תומכת באופטימיזציה, לכן לא ניתן לדווח על סטטוס הרשת.

  • הגדרת אופטימיזציה: רשת המודעות הזו תומכת באופטימיזציה ובעדכונים אוטומטיים של העלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM), אבל לא הוזנו עבורה פרטי כניסה. לוחצים על הקישור כדי להוסיף פרטי כניסה.

  •  בהמתנה: הזנתם פרטי כניסה לרשת, אבל המערכת עוד לא התחילה את תהליך האופטימיזציה והעדכונים של העלות בפועל לאלף חשיפות (eCPM) לצורכי דיווח. במקרים שבהם האופטימיזציה מופעלת והוזנו פרטי כניסה, ייתכן שיהיה עיכוב מסוים בהצגת הנתונים עד שמערכת AdMob תסיים לאסוף אותם. 

  • : ייתכן שיש בעיה בתקשורת עם רשת המודעות הזו. הבעיה יכולה להיות שגיאת רשת או בעיה בפרטי הכניסה שהוזנו לרשת המודעות. 

  • פרטי כניסה לא חוקיים: יש בעיה בפרטי הכניסה שהוזנו לרשת המודעות. לוחצים על הקישור 'תיקון עכשיו' כדי לבדוק מה הבעיה ולתקן את פרטי הכניסה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?