Zprostředkování

Správa reklamních sítí a optimalizace

Své identifikační údaje ke všem reklamním sítím, které ke zprostředkování používáte, můžete spravovat v tabulce reklamních sítí. Do tabulky se dostanete kliknutím na Zprostředkování > karta Reklamní sítě. Identifikační údaje zobrazíte kliknutím na název příslušné reklamní sítě. Zde také můžete provést jejich změnu.

V tabulce reklamních sítí jsou také uvedeny informace o tom, kolik je k jednotlivým reklamním sítím přidruženo skupin zprostředkování, které reklamní sítě podporují optimalizaci a získávání hodnot eCPM pro účely přehledů, a stav komunikace mezi sítí AdMob a reklamními sítěmi.

Když vytvoříte skupinu zprostředkování a přidáte jako zdroj reklamy reklamní síť, bude do tabulky přidána i tato síť. Reklamní síť můžete navíc přidat do tabulky i přímo, když kliknete na příkaz Přidat identifikační údaje reklamní sítě. Pokud přidáte do tabulky i identifikační údaje reklamní sítě, nebudete je muset přidávat později, když budete chtít reklamní síť použít jako zdroj reklamy pro nějakou skupinu zprostředkování. 

Ať již přidáte identifikační údaje reklamní sítě do tabulky reklamních sítí nebo během vytváření skupiny zprostředkování, měli byste je přidat pro každou reklamní síť jen jednou. Pokud dojde ke změně identifikačních údajů, můžete je aktualizovat kliknutím na název příslušné reklamní sítě v tabulce reklamních sítí.

Sloupec Podporuje automatické aktualizace

V tomto sloupci je uvedeno, jestli daná reklamní síť podporuje pravidelné automatické získávání údajů o eCPM pro účely optimalizace a přehledů.

  • : Tuto reklamní síť lze optimalizovat a její údaje o eCPM lze používat v přehledech. Pokud u reklamních sítí podporujících optimalizaci aktivujete optimalizaci a později ji deaktivujete, služba AdMob může i nadále získávat údaje o eCPM dané reklamní sítě a zahrnout je do přehledů.
  • Není k dispozici: Tato reklamní síť nepodporuje optimalizaci.

Sloupec Stav sítě

V tomto sloupci je uveden stav komunikace mezi sítí AdMob a jednotlivými reklamními sítěmi.

  • Prázdný: Daná síť nepodporuje optimalizaci, takže se nezobrazuje žádný stav sítě.

  • Nastavit optimalizaci: Reklamní síť podporuje optimalizaci a automatické aktualizace eCPM, ale nezadali jste žádné identifikační údaje. Chcete-li je přidat, klikněte na odkaz.

  • Nevyřízeno: Zadali jste identifikační údaje pro tuto síť, ale optimalizace ani aktualizace eCPM pro přehledy zatím nezačaly. Po povolení optimalizace a zadání identifikačních údajů může nějakou dobu trvat, než AdMob údaje shromáždí. 

  • : Při komunikaci s touto reklamní sítí patrně došlo k nějakému problému. Může se jednat o síťovou chybu nebo problém s identifikačními údaji pro tuto reklamní síť. 

  • Neplatné identifikační údaje: Došlo k nějakému problému s identifikačními údaji pro tuto reklamní síť. Pokud je chcete zobrazit a opravit, klikněte na odkaz Vyřešit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?