Zprostředkování

Správa reklamních sítí a optimalizace

Identifikační údaje ke všem zdrojům kaskádové reklamy, které používáte ke zprostředkování, můžete spravovat v tabulce zdrojů kaskádových reklam. Do tabulky se dostanete kliknutím na Zprostředkování v postranním panelu. Potom klikněte na kartu Zdroje reklamy.

Identifikační údaje pro reklamní sítě jsou uvedeny ve sloupci Přihlašovací údaje do sítě, kde je také můžete upravit. 

screenshot of waterfall ad sources table

V tabulce zdrojů kaskádových reklam jsou uvedeny také informace o tom, kolik skupin zprostředkování je k jednotlivým zdrojům reklamy přiřazeno, které zdroje podporují optimalizaci a zjišťování eCPM pro přehledy a jaký je stav optimalizace zdrojů reklamy.

Když vytvoříte skupinu zprostředkování a přidáte zdroj reklamy, je příslušný zdroj přidán i do této tabulky. Zdroj do ní však můžete přidat i přímo. Stačí kliknout na možnost Přidat identifikační údaje zdroje reklamy. Pokud identifikační údaje zdroje reklamy přidáte do tabulky takto, nebudete je muset přidávat později, až budete chtít dotyčný zdroj využít ve skupině zprostředkování. 

Ať už identifikační údaje zdroje přidáte do tabulky zdrojů reklamy přímo nebo během vytváření skupiny zprostředkování, měli byste je přidat pro každou reklamní síť jen jednou. Pokud dojde ke změně identifikačních údajů, můžete je upravit kliknutím na možnost Upravit ve sloupci Přihlašovací údaje do sítě v tabulce zdrojů reklamy.

Sloupec Stav optimalizace

Ve sloupci Stav optimalizace je uveden stav komunikace mezi sítí AdMob a jednotlivými zdroji reklamy. Níže uvedená tabulka obsahuje možné stavy a jejich význam.

Stav Význam
not optimized icon Neoptimalizováno. Optimalizace není u tohoto zdroje reklamy aktivována. 
optimization not supported icon Optimalizace není podporována. Tato síť nepodporuje optimalizaci, takže nelze zobrazit její stav.
optimized Optimalizováno. Tento zdroj reklamy je optimalizován. Hodnota eCPM se bude pravidelně aktualizovat na základě údajů z historie.  
invalid credentials icon Neplatné identifikační údaje. Optimalizace se nezdařila, protože došlo k potížím s identifikačními údaji pro tento zdroj reklamy. 
optimization in progress

Optimalizace se zpracovává. Zadali jste identifikační údaje tohoto zdroje, ale optimalizace ani aktualizace hodnoty eCPM v přehledech zatím nezačaly. 

Po povolení optimalizace a zadání identifikačních údajů může nějakou dobu trvat, než AdMob údaje shromáždí. Optimalizace se spustí automaticky, jakmile bude k dispozici dostatek údajů. 

optimization delayed

Optimalizace je opožděná. Hodnota eCPM byla naposledy optimalizována před 7 nebo více dny. Příčiny mohou být tyto:

  • Nesprávně namapované reklamní jednotky. Zkontrolujte, zda jsou reklamní jednotky ve zdroji reklamy třetí strany k dispozici a zda se v nich mohou zobrazovat reklamy. Také zkontrolujte, zda údaje o mapování v rozhraní AdMob odpovídají údajům ve zdroji reklamy třetí strany. 
  • Malý počet zobrazení v reklamních jednotkách. Příčinou může být nízká návštěvnost této reklamní jednotky.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?