Посредничество

Управление на рекламните мрежи и оптимизирането

Можете да управлявате идентификационните данни за всички каскадни източници на реклама, които използвате за посредничество, от таблицата с каскадни източници на реклама. За да отворите таблицата, кликнете върху Посредничество в страничната лента. След това кликнете върху раздела „Източници на реклама“.

Прегледайте графата „Идентификационни данни на мрежата“, за да прегледате или промените идентификационните данни на мрежата. 

screenshot of waterfall ad sources table

Таблицата с каскадни източници на реклама включва и информация за това, колко групи за посредничество са свързани с всеки източник на реклама, кои източници на реклама поддържат оптимизиране и извличане на еСРМ за целите на отчитането, както и състоянието на оптимизиране на източниците на реклама.

Когато създавате група за посредничество и добавяте източник на реклама, той също се добавя към тази таблица. Освен това можете директно да добавите източник на реклама към таблицата, като кликнете върху Добавяне на идентификационни данни за източника на реклама. Ако добавите идентификационните данни на източник на реклама към таблицата, няма да се налага да ги добавяте по-късно, за да използвате източника на реклама в група за посредничество. 

Независимо дали добавяте идентификационните данни на източник на реклама в таблицата с източници на реклама, или в процеса на създаване на група за посредничество, би трябвало да се наложи да ги добавите само веднъж за всяка мрежа. Ако идентификационните данни се променят, можете да ги актуализирате, като кликнете върху Редактиране в графата „Идентификационни данни на мрежата“ на таблицата с източници на реклама.

Графа „Състояние на оптимизиране“

Графата „Състояние на оптимизиране“ показва състоянието на комуникацията между AdMob и отделните източници на реклама. В таблицата по-долу са показани състоянията и какво означават.

Състояние Какво означава това
not optimized icon Без оптимизиране. Оптимизирането не е активирано за този източник на реклама. 
optimization not supported icon Оптимизиране не се поддържа. Мрежата не поддържа оптимизиране, затова не е наличен отчет за състоянието на мрежата.
optimized Оптимизиран. Този източник на реклама е оптимизиран. eCPM ще бъде актуализирана редовно въз основа на данни за минали периоди.  
invalid credentials icon Невалидни идентификационни данни. Има проблем с въведените идентификационни данни за този източник на реклама. 
optimization in progress

Оптимизирането е в ход. Въвели сте идентификационните данни за този източник, но оптимизирането и актуализациите на еСРМ за отчитане все още не са стартирали. 

Когато оптимизирането е активирано и идентификационните данни са въведени, може да има забавяне, докато AdMob събира данни. Оптимизирането ще започне автоматично, щом AdMob събере достатъчно данни. 

optimization delayed

Оптимизацията е забавена. Последното актуализиране на eCPM е било преди повече от 7 дни. Това може да се дължи на:

  • Неправилно съпоставени рекламни елементи. Проверете дали рекламните елементи съществуват в източника на реклама на трета страна и дали показването им е разрешено. Проверете също дали данните за съответствието в предния слой на AdMob съвпадат с тези в източника на реклама на трета страна. 
  • Недостатъчно импресии за рекламни елементи. Това може да се дължи на нисък трафик за този рекламен елемент.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?