Посредничество

Управление на рекламните мрежи и оптимизирането

Можете да управлявате идентификационните данни за всички рекламни мрежи, които използвате за посредничество, от таблицата с рекламни мрежи. За да отворите таблицата, кликнете върху Посредничество > раздел „Рекламни мрежи“. Кликнете върху името на рекламната мрежа, за да прегледате идентификационните й данни и да нанесете промени.

Таблицата с рекламни мрежи включва и информация за това, колко групи за посредничество са свързани с всяка рекламна мрежа, кои рекламни мрежи поддържат оптимизиране и извличане на еСРМ за целите на отчитането, както и състоянието на комуникацията между AdMob и рекламните мрежи.

Когато създавате група за посредничество и добавяте рекламна мрежа като източник на рекламата, мрежата също се добавя към тази таблица. Освен това можете директно да добавите рекламна мрежа към таблицата, като кликнете върху Добавяне на идентификационни данни за рекламната мрежа. Ако добавите идентификационните данни на рекламна мрежа към таблицата, няма да се налага да ги добавяте по-късно, ако искате да използвате рекламната мрежа като източник на рекламата за група за посредничество. 

Независимо дали добавяте идентификационните данни на рекламна мрежа в таблицата с рекламни мрежи, или в процеса на създаване на група за посредничество, би трябвало да трябва да ги добавите само веднъж за всяка мрежа. Ако идентификационните данни се променят, можете да ги актуализирате, като кликнете върху името на рекламната мрежа в таблицата с рекламни мрежи.

Графа „Поддържа автоматична актуализация“

Тази графа показва дали всяка рекламна мрежа поддържа редовно автоматичното извличане на данните й за еСРМ за целите на оптимизирането и отчитането.

  • : Тази рекламна мрежа може да бъде оптимизирана и нейната еСРМ може да се използва за отчитане на данни. За рекламните мрежи, които поддържат оптимизиране, AdMob може да продължи да извлича данните за еСРМ на рекламната мрежа, за да ги включва в отчитането, ако активирате оптимизирането и по-късно го деактивирате.
  • Не е налично: Тази рекламна мрежа не поддържа оптимизиране.

Графа „Състояние на мрежата“

Тази графа показва състоянието на комуникацията между AdMob и отделните рекламни мрежи.

  • Празно: Мрежата не поддържа оптимизиране, затова не е наличен отчет за състоянието на мрежата.

  • Настройване на оптимизиране: Рекламната мрежа поддържа оптимизиране и автоматични актуализации на еСРМ, но не сте въвели идентификационни данни. Кликнете върху връзката, за да добавите идентификационните данни.

  •  Предстои: Въвели сте идентификационните данни за тази мрежа, но оптимизирането и актуализациите на еСРМ за отчитане все още не са стартирали. Когато оптимизирането е активирано и идентификационните данни са въведени, може да има забавяне, докато AdMob събира данни. 

  • : Възможно е да има проблем с комуникацията с тази рекламна мрежа. Това може да е мрежова грешка или проблем с въведените идентификационни данни за тази рекламна мрежа. 

  • Невалидни идентификационни данни: Има проблем с въведените идентификационни данни за тази рекламна мрежа. Кликнете върху връзката „Отстраняване сега“, за да прегледате и коригирате идентификационните данни.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?