Zasady programu

Jak Google zapobiega nieprawidłowej aktywności

Nasi specjaliści uważnie monitorują kliknięcia i wyświetlenia reklam Google, by chronić Twoje interesy i interesy naszych reklamodawców. W tym celu korzystamy zarówno z systemów automatycznych, jak i analizy przez specjalistów. Analizujemy wszystkie nieprawidłowe kliknięcia i wyświetlenia mogące sztucznie podnosić koszty reklamodawcy lub zarobki wydawcy.

Zastrzeżona technologia Google umożliwia analizę kliknięć i wyświetleń w celu określenia, czy wykazują one cechy mogące sztuczne zawyżać koszty reklamodawcy lub zarobki wydawcy. Zaawansowane filtry funkcjonujące w naszym systemie pozwalają odróżnić aktywność generowaną przez użytkowników w wyniku zwykłego korzystania od aktywności mogącej zagrażać naszym reklamodawcom. Przykładami takiej aktywności mogą być kliknięcia lub wyświetlenia generowane przez nieuczciwych użytkowników, automatyczne mechanizmy i źródła wizyt, a także działania wydawców zachęcających użytkowników do klikania reklam umieszczonych w swoich witrynach. Nasz system umożliwia nam odfiltrowanie większości nieprawidłowych kliknięć i wyświetleń, a nasi reklamodawcy nie są za nie obciążani.

Oprócz mechanizmów automatycznych mamy także specjalny zespół, którego zadaniem jest wykrywanie nieprawidłowej aktywności za pomocą zaawansowanych narzędzi i technik opracowanych na podstawie bogatego doświadczenia w zakresie śledzenia i monitorowania zachowania użytkowników oraz analizy scenariuszy. Nieustannie doskonalimy nasze mechanizmy wykrywania, aby aktywnie zwalczać nieprawidłową aktywność.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemach i procesach, które stosujemy, by zapobiegać nieprawidłowym działaniom, odwiedź Centrum zasobów na temat jakości reklam wyświetlanych w AdWords.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?