Programmabeleid van AdMob en AdSense

Hoe Google ongeldige activiteit voorkomt

Ter bescherming van uw belangen en die van onze adverteerders worden klikken op en vertoningen van Google-advertenties zorgvuldig gecontroleerd door onze specialisten. Hierbij maken we gebruik van zowel geautomatiseerde systemen als handmatige beoordelingen. We controleren alle advertentieklikken en -vertoningen op eventuele ongeldige klikactiviteit die de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever op kunstmatige wijze kan verhogen.

Google heeft een eigen technologie ontwikkeld waarmee klikken en vertoningen worden geanalyseerd om te bepalen of er een patroon te ontdekken valt met de bedoeling op kunstmatige wijze de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever te verhogen. Ons systeem gebruikt geavanceerde filters om onderscheid te maken tussen activiteit die wordt gegenereerd door normaal gebruik en activiteit die een risico voor onze adverteerders kan vormen. Enkele voorbeelden van deze activiteit zijn klikken of vertoningen die zijn gegenereerd door onethische gebruikers, geautomatiseerde robots en verkeersbronnen, en uitgevers die gebruikers aansporen op hun advertenties te klikken. We kunnen de meeste ongeldige klikken en vertoningen uitfilteren met ons systeem en er worden geen kosten aan onze adverteerders in rekening gebracht voor deze ongeldige activiteit.

Naast ons geautomatiseerde systeem beschikken we ook over een team van specialisten dat ongeldige activiteit detecteert met verschillende speciale hulpprogramma's en een groot aantal technieken op basis van uitgebreide ervaring op het gebied van het bijhouden en controleren van gebruikersgedrag en het analyseren van scenario's. We werken onze detectiemechanismen voortdurend bij om ongeldige activiteit proactief te bestrijden.

Ga naar het Helpcentrum voor advertentieverkeerskwaliteit voor meer informatie over onze systemen en processen om ongeldige activiteit te voorkomen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen