Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Как Google предотвратява невалидната дейност

Специалистите ни внимателно наблюдават кликванията и импресиите на рекламите, показвани от Google, за да защитят както Вашите интереси, така и тези на рекламодателите ни. За тази цел използваме както автоматизирани системи, така и ръчни проверки от специалисти, които анализират всички кликвания върху рекламите и всички импресии за откриване на невалидни кликвания, които могат изкуствено да завишат разходите на рекламодателите или приходите на издателите.

Собствената технология на Google анализира кликванията и импресиите, за да определи дали не съответстват на схеми, които може изкуствено да завишават разходите на рекламодателите или приходите на издателите. Системата ни използва сложни филтри, за да различава действията, генерирани при нормално поведение на потребителите, и действията, които могат да представляват риск за нашите рекламодатели. Някои примери за такива действия включват кликвания или импресии, генерирани от неетични потребители, автоматични роботи и източници на трафик, както и от издатели, които насърчават кликвания върху публикуваните на сайтовете им реклами. Системата ни позволява филтрирането на повечето невалидни кликвания и импресии, като рекламодателите в AdWords не плащат за такива действия.

Освен автоматизираната ни система разполагаме и с отделен екип, чиято задача е засичане на невалидна дейност посредством няколко специализирани инструмента и разнообразни техники, основаващи се на дългогодишен опит в проследяването и наблюдението на потребителското поведение и анализа на различни случаи. Постоянно усъвършенстваме механизмите си за засичане, за да се борим активно с невалидната дейност.

За да научите повече за системите и процесите ни за предотвратяване на невалидна дейност, моля, посетете Ресурсния център за качество на рекламния трафик.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню