Zásady

Jak můžete zabránit neplatné aktivitě

I když náš tým pro kvalitu návštěvnosti používá automatické i ruční metody na odfiltrování neplatných kliknutí, je pro nás důležité, aby i majitelé stránek dodržovali naše zásady, a snižovali tak výskyt neplatných aktivit.

Obecným pravidlem je vždy upřednostňovat uživatele. Reklamy nesmí přitahovat nadměrnou pozornost, klamat uživatele, vybízet je ke klikání, ani se zobrazovat tak, aby to vedlo k neplatným kliknutím. Pokud ve vaší aplikaci nebo aplikacích narazíme na velké množství neplatné aktivity, vystavujete se nebezpečí zablokování účtu. Tržby vzniklé z neplatných kliknutí budou navíc vráceny příslušným inzerentům. Další informace k tomuto tématu naleznete v článku „Odhadované a konečné příjmy‟.

V následujících článcích se dozvíte, jak předejít neplatné aktivitě ve vašich aplikacích:

Vaší odpovědností coby majitele stránek je zajistit, aby implementace reklamy byla v souladu s programovými zásadami AdSense a abyste neplatili za provoz z nespolehlivých zdrojů.

Dále uvádíme pár dalších tipů, jak lze zabránit neplatné aktivitě ve vašich aplikacích:

Informace o našich systémech a způsobu zabránění neplatné aktivitě naleznete v informačním centru věnovanému kvalitě návštěvnosti z reklam.

 • Neklikejte na vlastní reklamy, i když se domníváte, že je to v pořádku. Majitelé stránek nesmí klikat na vlastní reklamy ani používat žádné prostředky uměle zvyšující počet zobrazení či kliknutí včetně ručních metod. Testování vlastních reklam kliknutím na ně je zakázáno. Abyste se vyhnuli generování neplatných kliknutí, používejte testovací reklamy (dostupné pro systémy Android a iOS).

 • Získejte informace o návštěvnosti reklam a uživatelích aplikace. Pomocí filtrů aplikací, například názvu aplikace, reklamní jednotky nebo země, rozdělte přehledy provozu do smysluplných segmentů. Budete tak moci změřit, jak změny zdrojů návštěvnosti či implementace ovlivňují provoz reklam. Pomocí Google Analytics můžete získat podrobné informace o návštěvnících vaší aplikace. Všímejte si také podezřelého chování uživatelů. Některé otázky, které je vhodné si položit:
  • Odkud mí uživatelé pocházejí?
  • Jaká je jejich interakce s mojí aplikací?
  • Které obrazovky v mojí aplikaci si prohlížejí?
  Přečtěte si další informace o tom, jak používat Google Analytics v síti AdMob a jak implementovat sadu Google Analytics SDK pro Android (také k dispozici pro iOS).

 • Neuzavírejte partnerství s nedůvěryhodnými nebo nekvalitními subjekty. Někteří majitelé stránek zaznamenali problémy s neplatnou aktivitou poté, co ve snaze o zvýšení návštěvnosti jejich aplikace uzavřeli partnerství s nekvalitními reklamními sítěmi nebo stránkami s propagací aplikace.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?