Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Как можете да не допускате невалидна активност

Макар че екипът ни за качество на трафика използва както автоматични, така и ръчни методи за филтриране на невалидните кликвания, изискваме от издателите също да спазват правилата ни, за да се намали възможността за невалидна активност.

Принципното правило е винаги да поставяте на първо място потребителите си – уверете се, че рекламите Ви не привличат неестествено внимание, не подвеждат потребителите, не насърчават кликвания и не се показват на места, които могат да предизвикат невалидни кликвания. Ако установим невалидна активност в приложението или съответно приложенията Ви, съществува риск профилът Ви да бъде деактивиран. Освен това възстановяваме приходите, генерирани от невалидни кликвания, на засегнатите рекламодатели. За да научите повече за това, прегледайте Прогнозни и финализирани приходи.

Като издател Вие носите отговорност внедряването на рекламите Ви да спазва правилата на програмата AdSense и да не получавате плащане за трафик от ненадеждни източници.

За да научите повече за системите и технологията ни за предотвратяване на невалидна активност, посетете Ресурсния център за качество на рекламния трафик.

Ето още някои съвети, които да помогнат допълнително за предотвратяване на невалидната активност в приложенията Ви:

Не кликвайте върху показваните от самите Вас реклами дори ако смятате, че не нарушавате правилата.

Издателите нямат право да кликват върху рекламите, показвани от самите тях, нито да използват каквито и да е средства за изкуствено увеличаване на броя на импресиите и/или кликванията, включително ръчни методи. Тестването на собствените Ви реклами, като кликвате върху тях, не е разрешено. Използвайте тестови реклами (за Android, iOS), за да избегнете генерирането на невалидни кликвания.

Използвайте тестови реклами.

Кликването върху активни реклами в собственото Ви приложение не е разрешено. Използвайте тестови реклами, to avoid generating invalid clicks. Важно е да активирате тестови реклами по време на разработването, за да можете да кликвате върху тях, без рекламодателите в Google да бъдат таксувани за това. 

Ако кликвате върху твърде много реклами, без да сте в режим на тестване, за профила Ви може да бъде подаден сигнал за невалидна активност.

Има два начина за внедряване на тестови реклами:

  1. Използване на един от примерните рекламни елементи на Google. Google предоставя идентификационни номера на примерни рекламни елементи, за да тествате рекламите си.
  2. Използване на собствения Ви рекламен елемент и активиране на устройства за тестване. Можете да конфигурирате устройството си като устройство за тестване и да използвате идентификационните номера на собствените си рекламни елементи, създадени от Вас в потребителския интерфейс на AdMob.

За да внедрите тестови реклами, изпълнете инструкциите в Google Developers за Android и iOS.

Разберете рекламния трафик и потребителите на приложението си

Направете разбивка на отчетите за трафика си в значими сегменти, като използвате филтри за приложенията, като например име на приложението, рекламен елемент и държава. Това ще Ви помогне да прецените как промените в източниците на трафика или внедряването могат да се отразят на рекламния Ви трафик. Можете да използвате Google Анализ, за да получите подробна информация за посетителите на приложението си и да бъдете нащрек за подозрително потребителско поведение. Ето няколко въпроса, които можете да си зададете:

  • Откъде идват потребителите ми?
  • Как взаимодействат с приложението ми?
  • На какви екрани разглеждат приложението ми?

Научете повече за това как можете да използвате Google Анализ в AdMob и как да внедрите комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Android и за iOS.

Избягвайте партньорства с ненадеждни страни или такива, които предлагат ниско качество

Някои издатели са имали проблеми с невалидна активност, когато са си партнирали с нискокачествени рекламни мрежи или сайтове за популяризиране на приложения, опитвайки се да увеличат трафика към приложението си.

Разберете какво представляват рекламните формати и как да ги внедрявате.

Рекламите не трябва да се внедряват по начин, който насърчава потребителите да кликват върху тях или води до случайно кликване върху рекламите от тяхна страна. За да предотвратите невалидна активност в приложенията си, прочетете следните статии:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню