Правила

Как можете да не допускате невалидна дейност

Макар че екипът ни за качество на трафика използва както автоматични, така и ръчни методи за филтриране на невалидните кликвания, изискваме от издателите също да спазват правилата ни, за да се намали възможността за невалидна дейност.

Принципното правило е винаги да поставяте на първо място потребителите си – уверете се, че рекламите Ви не привличат неестествено внимание, не подвеждат потребителите, не насърчават кликвания и не се показват на места, които могат да предизвикат невалидни кликвания. Ако установим голям обем невалидна дейност в приложението или съответно приложенията Ви, съществува риск профилът Ви да бъде деактивиран. Освен това възстановяваме приходите, генерирани от невалидни кликвания, на засегнатите рекламодатели. За да научите повече за това, моля, прегледайте Прогнозни и финализирани приходи.

Като издател Вие носите отговорност внедряването на реклами да спазва правилата на програмата AdSense и да не получавате плащане за трафик от ненадеждни източници.

За да научите повече за системите и технологията ни за предотвратяване на невалидна дейност, моля, посетете Ресурсния център за качество на рекламния трафик.

Ето още някои съвети, които да помогнат допълнително за предотвратяване на невалидната дейност в приложенията Ви:

Не кликвайте върху показваните от самите Вас реклами, дори ако смятате, че не нарушавате правилата.

Издателите нямат право да кликват върху рекламите, показвани от самите тях, нито да използват каквито и да е средства за изкуствено увеличаване на броя на импресиите и/или кликванията, включително ръчни методи. Тестването на собствените Ви реклами, като кликвате върху тях, не е разрешено. Моля, използвайте тестови реклами (за Android, iOS), за да избегнете генерирането на невалидни кликвания.

Използвайте тестови реклами.

Кликването върху активни реклами в собственото Ви приложение не е разрешено. Използвайте тестови реклами (за Android, iOS), за да избегнете генерирането на невалидни кликвания. Важно е да активирате тестови реклами по време на разработването, за да можете да кликвате върху тях, без рекламодателите в Google да бъдат таксувани за това. 

Ако кликвате върху твърде много реклами, без да сте в режим на тестване, за профила Ви може да бъде подаден сигнал за невалидна дейност.

Има два начина за внедряване на тестови реклами:

  1. Използване на един от примерните рекламни елементи на Google. Google предоставя идентификационни номера на примерни рекламни елементи, за да тествате рекламите си. 
  2. Използване на собствения Ви рекламен елемент и активиране на устройства за тестване. Можете да конфигурирате устройството си като устройство за тестване и да използвате идентификационните номера на собствените си рекламни елементи, създадени от Вас в потребителския интерфейс на AdMob.

За да внедрите тестови реклами, изпълнете инструкциите в Google Developers за Android и iOS.

Разберете какъв е рекламният трафик и потребителите на приложението Ви.

Направете разбивка на отчетите за трафика си в значими сегменти, като използвате филтри за приложенията, като например име на приложението, рекламен елемент и държава. Това ще Ви помогне да прецените как промените в източниците на трафика или внедряването могат да се отразят на рекламния Ви трафик. Можете да използвате Google Анализ, за да получите подробна информация за посетителите на приложението си и да бъдете нащрек за подозрително потребителско поведение. Ето няколко въпроса, които можете да си зададете:

  • Откъде идват потребителите ми?
  • Как взаимодействат с приложението ми?
  • На какви екрани разглеждат приложението ми?

Научете повече за това как можете да използвате Google Анализ в AdMob и как да внедрите комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Анализ за Android (предлага се и за iOS).

Избягвайте партньорството с ненадеждни или нискокачествени страни.

Някои издатели са имали проблеми с невалидна дейност, когато са си партнирали с нискокачествени рекламни мрежи или сайтове за популяризиране на приложения, опитвайки се да увеличат трафика към приложението си.

Разберете какво представляват рекламните формати и как да ги внедрявате.

Рекламите не трябва да се внедряват по начин, който насърчава потребителите да кликват върху тях или води до случайно кликване върху рекламите от тяхна страна.За да предотвратите невалидна дейност в приложенията си, моля, прочетете следните статии:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?