Правила

Как можете да не допускате невалидна дейност

Макар че екипът ни за качество на трафика използва както автоматични, така и ръчни методи за филтриране на невалидните кликвания, изискваме от издателите също да спазват правилата ни, за да се намали възможността за невалидна дейност.

Принципното правило е винаги да поставяте на първо място потребителите си – уверете се, че рекламите Ви не привличат неестествено внимание, не подвеждат потребителите, не насърчават кликвания и не се показват на места, които могат да предизвикат невалидни кликвания. Ако установим голям обем невалидна дейност в приложението или съответно приложенията Ви, съществува риск профилът Ви да бъде деактивиран. Освен това възстановяваме приходите, генерирани от невалидни кликвания, на засегнатите рекламодатели. За да научите повече за това, моля, прегледайте Прогнозни и финализирани приходи.

За да помогнете за предотвратяването на невалидна дейност в приложенията си, моля, прочетете следните статии:

Като издател Вие носите отговорност внедряването на рекламите Ви да отговаря на програмните правила на AdSense и да не плащате за трафик от ненадеждни източници.

Ето още някои съвети, които да помогнат допълнително за предотвратяване на невалидната дейност в приложенията Ви:

За да научите повече за системите и технологията ни за предотвратяване на невалидна дейност, моля, посетете Ресурсния център за качество на рекламния трафик.

 • Не кликвайте върху показваните от самите Вас реклами, дори ако смятате, че не нарушавате правилата. Издателите нямат право да кликват върху рекламите, показвани от самите тях, нито да използват каквито и да е средства за изкуствено увеличаване на броя на импресиите и/или кликванията, включително ръчни методи. Тестването на собствените Ви реклами, като кликвате върху тях, не е разрешено. Моля, използвайте тестови реклами (налични за Android, iOS), за да избегнете генерирането на невалидни кликвания.

 • Разберете какъв е рекламният трафик и потребителите на приложението Ви. Направете разбивка на отчетите за трафика си в значими сегменти, като използвате филтри за приложенията, като например име на приложението, рекламен елемент и държава. Това ще Ви помогне да прецените как промените в източниците на трафика или внедряването могат да се отразят на рекламния Ви трафик. Можете да използвате Google Анализ, за да получите подробна информация за посетителите на приложението си и да бъдете нащрек за подозрително потребителско поведение. Ето няколко въпроса, които можете да си зададете:
  • Откъде идват потребителите ми?
  • Как взаимодействат с приложението ми?
  • На какви екрани разглеждат приложението ми?
  Научете повече за това, как можете да използвате Google Анализ в AdMob и как да внедрите комплекта за разработване на софтуер (SDK) за Android (предлага се и за iOS).

 • Избягвайте партньорството с ненадеждни или нискокачествени страни. Някои издатели са имали проблеми с невалидна дейност, когато са си партнирали с нискокачествени рекламни мрежи или сайтове за популяризиране на приложения, опитвайки се да увеличат трафика към приложението си.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?