Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Intersticiálne reklamy

Skúsenosť s reklamou na celej stránke s bodmi prirodzeného prechodu, napríklad zmena stránky, spustenie aplikácie alebo načítanie úrovne hry. Intersticiálne reklamy používajú tlačidlo Zatvoriť, ktoré odstráni reklamu z rozhrania používateľa. Reklamy sa zobrazujú v prvku iFrame, ktorý sa nachádza nad webovou stránkou alebo aplikáciou.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka