Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Kliknutia

Celkový počet kliknutí alebo klepnutí používateľov na reklamy zobrazené vo vašej aplikácii.

Prečo je to dôležité: Počet kliknutí vám pomôže pochopiť, do akej miery reklama oslovila ľudí, ktorým sa zobrazila. Ak poznáte počet používateľov, ktorí klikli alebo klepli na vašu reklamu, v pomere k počtu získaných zobrazení, môžete zhodnotiť úspešnosť svojej reklamy.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka