Първи стъпки

Кликвания

Общият брой кликвания или докосвания от потребители върху реклами, показвани в приложението Ви.

Защо това има значение: Кликванията могат да Ви помогнат да разберете доколко дадена реклама е привлекателна за хората, които я виждат. Ако знаете колко хора кликват върху реклама в сравнение с броя на показаните импресии, бихте могли да оцените доколко е успешна.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?