Uyumlulaştırma

Uyumlulaştırma için kullanılabilir reklam kaynakları

Aşağıda listelenen reklam ağları, uyumlulaştırma gruplarında reklam kaynakları olarak kullanılabilir. Bir ağ için optimizasyonu etkinleştirmek istiyorsanız, ağın optimizasyonu desteklediğinden emin olun ve istenirse gerekli kimlik bilgilerini ve yetkilendirmeyi sağlamayı unutmayın.

Aşağıdaki reklam ağlarından birinin adını tıklayıp kimlik bilgileri, yapılandırma ayrıntıları ve diğer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin:

AdColony

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • API anahtarı: AdColony hesabınızda, Account Settings > Read-Only API Key (Hesap Ayarları > Salt Okunur API Anahtarı) altında bulabileceğiniz benzersiz API anahtarı.

  A screenshot of the AdColony credentials screen.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Uygulama Kimliği (isteğe bağlı)
 • İstemci Seçenekleri (isteğe bağlı)
 • Bölge Kimliği (isteğe bağlı)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
AdFalcon

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • API Müşteri Kimliği: AdFalcon hesabınızdaki Account > API Access (Hesap > API Erişimi) seçeneğinin altında bulabileceğiniz benzersiz API Müşteri Kimliği.
 • API Anahtarı: AdFalcon hesabınızdaki Account > API Access (Hesap > API Erişimi) seçeneğinin altında bulabileceğiniz benzersiz API Anahtarı.

  A screenshot of the AdFalcon sign in screen.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Uygulama/Site kimliği

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
AppLovin

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Report Key: AppLovin hesabınızdaki Accounts > Basic Info > Keys (Hesaplar > Temel Bilgiler > Anahtarlar) seçeneğinin altında bulabileceğiniz benzersiz Rapor Anahtarı.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Application ID (Android)
 • Bundle ID (iOS) 
 • Placement 
 • SDK Key 

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Chartboost

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Kullanıcı kimliği: Chartboost API Explorer sayfanızın üst kısmında bulunan kullanıcı kimliği.
 • Kullanıcı imzası: Chartboost API Explorer sayfanızın üst kısmında bulunan kullanıcı imzası.

  An image of the Chartboost API Explorer page.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Uygulama kimliği
 • Uygulama imzası
 • Reklam konumu (isteğe bağlı)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Facebook Audience Network

Optimizasyon kimlik bilgileri

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Placement ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.

 

Flurry

Optimizasyon kimlik bilgileri


 

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Ad Space Name
 • Project API Key
 • Ad location (isteğe bağlı)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Fyber Marketplace

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Publisher ID: Fyber User Profile sayfanızda bulabileceğiniz benzersiz Publisher ID.
 • Consumer Key (Tüketici Anahtarı): Fyber'daki User Profile (Kullanıcı Profili) sayfanızda bulabileceğiniz benzersiz Tüketici Anahtarınız.
 • Consumer Secret (Tüketici Gizli Anahtarı): Fyber'daki User Profile (Kullanıcı Profili) sayfanızda bulabileceğiniz benzersiz Tüketici Anahtarınız.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Application ID
 • Ad Spot ID
 • Ad unit ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
i-mobile

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Giriş adı: i-mobile hesabınızda oturum açmak için kullandığınız e-posta adresi.
 • Şifre: i-mobile hesabınızda oturum açmak için kullandığınız şifre.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Medya Kimliği
 • Yayıncı Kimliği
 • Spot Kimliği

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
InMobi

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Giriş adı: InMobi hesabınızda oturum açmak için kullandığınız e-posta adresi.
 • Şifre: InMobi hesabınızda oturum açmak için kullandığınız şifre.
 • Gizli anahtar: InMobi tarafından oluşturulan 32 karakterlik dize API anahtarı. Bu anahtar tüm gelen istekler için gereklidir. Daha fazla bilgi

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Hesap Kimliği [InMobi SDK >= 5.0] (isteğe bağlı)
 • Uygulama Kimliği [InMobi SDK < 5.0] (isteğe bağlı)
 • Yerleşim Kimliği [InMobi SDK >= 5.0] (isteğe bağlı)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
ironSource

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • User Name: ironSource hesabınızda oturum açmak için kullandığınız e-posta adresi.
 • Secret Key: Hesap sayfanızın Raporlama API'sı bölümünde bulunan ironSource tarafından oluşturulan benzersiz anahtar.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • App Key
 • Instance ID (isteğe bağlı)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Leadbolt

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Yayıncı Kimliği: Leadbolt Account Settings (Hesap Ayarları) sayfasında bulabileceğiniz benzersiz kimliğiniz.
 • Gizli Anahtar: Leadbolt tarafından oluşturulan API anahtarıdır. Bu anahtar tüm gelen istekler için gereklidir. Gizli Anahtarı Leadbolt Account Settings (Hesap Ayarları) sayfasında bulabilirsiniz.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • API Anahtarı
 • Konum Kodu

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
LG U+AD

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Yok

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Slot ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Hayır
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
maio

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • API ID: maio tarafından oluşturulan benzersiz API kimliği.
 • API KEY: maio tarafından oluşturulan benzersiz API anahtarı.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Media ID (メディアID)
 • Zone ID (ジーンID)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
MobFox

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Api Anahtarı: MobFox hesabınızda, My Account > Account Information (Hesabım > Hesap Bilgileri) altında bulabileceğiniz benzersiz API anahtarı.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Publisher Site ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
MoPub

Optimizasyon kimlik bilgileri

 1. MoPub hesabınızda: AdMob uyumlulaştırmasında MoPub'ı optimize etmek için önce MoPub hesabınızın Reports bölümündeki onay kutusunu işaretleyerek API'yi etkinleştirmeniz gerekir.

 2. AdMob hesabınızda: MoPub için gerekli olan aşağıdaki kimlik bilgilerini girin:
  • API key: MoPub hesabınızın API erişim bilgilerinde bulunan benzersiz API anahtarı.
  • Inventory report ID key: MoPub hesabınızın API erişim bilgilerinde bulunan benzersiz inventory report ID.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Ad Unit ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
myTarget

Optimizasyon kimlik bilgileri

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Slot ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Nend

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Raporlama API'si anahtarı: Raporlama API'si anahtarını öğrenmek için Nend SSS sayfasına bakın ve Nend hesap yöneticinizle iletişime geçin.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • API Key
 • Spot ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Tapjoy

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Publisher OAuth Key: Bunu Tapjoy hesabınızda Tapjoy > Settings > App Settings > API Keys bölümünde bulabilirsiniz.

 • Mediation Reporting API Key for AdMob: Bunu Tapjoy hesabınızın Tapjoy > Settings > App Settings > Mediation Keys bölümünde bulabilirsiniz.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Placement Name
 • SDK Key

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Tencent GDT

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Yok

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • 广告位ID (Reklam Slot Kimliği)
 • 应用ID (Uygulama Kimliği)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Hayır
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Unity Reklamları

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • API Anahtarı: Unity Reklamları yönetici panelinde Account Settings (Hesap Ayarları) sayfasında bulabileceğiniz benzersiz API anahtarı.

  An image of the Unity Ads accounts settings page.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Oyun Kimliği
 • Yerleşim Kimliği

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Verizon Media

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Company ID (Şirket Kimliği): Bu bilgi, Account Settings (Hesap Ayarları) sayfasının Reporting Credentials (Raporlama Kimlik Bilgileri) bölümünde yer alır. 
 • Company Access Key (Şirket Erişim Anahtarı): Bu bilgi, Account Settings (Hesap Ayarları) sayfasının Reporting Credentials (Raporlama Kimlik Bilgileri) bölümünde yer alır.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Placement ID
 • Site ID (Site Kimliği)

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Vpon

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Yok

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Vpon Reklam Kimliği
 • Bölge

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Hayır
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Vungle

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • Reporting API ID: Vungle hesabınızda oturum açıp, uygulama için Details (Ayrıntılar) düğmesini tıklayarak ve Reporting API key (Raporlama API'si anahtarı) alanına bakarak ulaşabileceğiniz benzersiz API anahtarı.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Application ID

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Zucks

Optimizasyon kimlik bilgileri

 • API Anahtarı: Zucks hesabınızda oturum açtıktan sonra AdMob Uyumlulaştırması API anahtarı (AdMobメディエーション用 APIキー) sayfasına giderek bulabileceğiniz API anahtarı.

Reklam birimi yapılandırma ayrıntıları

 • Çerçeve Kimliği

Diğer bilgiler

 • Optimizasyonu destekliyor mu? Evet
 • Bu ağı nereye eklemeliyim? Reklam kaynağı olarak bir uyumlulaştırma grubuna.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın