Sprostredkovanie

Zdroje reklamy podporujúce sprostredkovanie

Nižšie uvedené reklamné siete sú k dispozícii na použitie ako zdroje reklamy v skupinách sprostredkovania. Ak chcete povoliť optimalizáciu pre niektorú sieť, ubezpečte sa, že optimalizáciu podporuje a zadajte požadované poverenia a autorizáciu, ak sú vyžadované.

Kliknite na názov reklamnej siete nižšie a prečítajte si ďalšie informácie o jej povereniach, podrobnostiach konfigurácie a ďalších možnostiach:

AdColony

Poverenia optimalizácie

 • Kľúč API: jedinečný kľúč rozhrania API, ktorý nájdete v účte AdColony v sekcii Account Settings (Nastavenia účtu) > Read-Only API Key (Kľúč rozhrania API s prístupom iba na čítanie).

  A screenshot of the AdColony credentials screen.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Identifikátor aplikácie (voliteľné)
 • Možnosti klienta (voliteľné)
 • Identifikátor zóny (voliteľné)

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
AdFalcon

Poverenia optimalizácie

 • Identifikátor klienta rozhrania API: jedinečný identifikátor klienta rozhrania API, ktorý môžete nájsť vo svojom účte AdFalcon v sekcii Účet > Prístup k rozhraniu API.
 • Kľúč API: jedinečný kľúč rozhrania API, ktorý môžete nájsť vo svojom účte AdFalcon v sekcii Účet > Prístup k rozhraniu API.

  A screenshot of the AdFalcon sign in screen.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Identifikátor aplikácie/webu

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
AppLovin

Poverenia optimalizácie

 • Report Key: jedinečný kľúč na vytváranie prehľadov, ktorý nájdete vo svojom účte AppLovin v sekcii Účty > Základné informácie > Kľúče.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Application ID (Android)
 • Bundle ID (iOS) 
 • Placement 
 • SDK Key 

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Chartboost

Poverenia optimalizácie

 • Identifikátor používateľa: Identifikátor používateľa, ktorý je uvedený navrchu stránky Chartboost API Explorer.
 • Podpis používateľa: Podpis používateľa, ktorý je uvedený navrchu stránky Chartboost API Explorer.

  An image of the Chartboost API Explorer page.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Identifikátor aplikácie
 • Podpis aplikácie
 • Oblasť reklamy (voliteľné)

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Facebook Audience Network

Poverenia optimalizácie

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Placement ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania

 

Flurry

Poverenia optimalizácie


 

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Ad Space Name
 • Project API Key
 • Ad location (voliteľné)

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Fyber Marketplace

Poverenia optimalizácie

 • Publisher ID: váš jedinečný identifikátor Publisher ID, ktorý nájdete na stránke Fyber User Profile.
 • Zákaznícky kľúč: váš jedinečný zákaznícky kľúč, ktorý nájdete na stránke Profil používateľa v službe Fyber.
 • Tajný kód spotrebiteľa: váš jedinečný tajný kód spotrebiteľa, ktorý nájdete na stránke Profil používateľa v službe Fyber.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Application ID
 • Ad Spot ID
 • Ad unit ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
i-mobile

Poverenia optimalizácie

 • Prihlasovacie meno: e-mailová adresa, ktorú používate na prihlásenie do svojho účtu i-mobile.
 • Heslo: heslo, ktoré používate na prihlásenie do svojho účtu i-mobile.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Identifikátor média
 • Identifikátor vlastníka
 • Identifikátor spotu

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
InMobi

Poverenia optimalizácie

 • Prihlasovacie meno: e-mailová adresa, pomocou ktorej sa prihlasujete do svojho účtu InMobi.
 • Heslo: heslo, pomocou ktorého sa prihlasujete do svojho účtu InMobi.
 • Tajný kľúč: kľúč rozhrania API (32-miestny reťazec) generovaný službou InMobi, ktorý sa požaduje pri všetkých prichádzajúcich žiadostiach. Ďalšie informácie

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Číslo účtu [InMobi SDK >= 5.0] (voliteľné)
 • Identifikátor aplikácie [InMobi SDK < 5.0] (voliteľné)
 • Identifikátor umiestnenia [InMobi SDK >= 5.0] (voliteľné)

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
ironSource

Poverenia optimalizácie

 • User Name: e-mailová adresa, pomocou ktorej sa prihlasujete do svojho účtu ironSource.
 • Secret Key: Jedinečný kľúč generovaný spoločnosťou ironSource, ktorá sa nachádza v sekcii Reporting API na stránke vášho účtu.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • App Key
 • Instance ID (voliteľné)

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Leadbolt

Poverenia optimalizácie

 • Identifikátor vlastníka: váš jedinečný identifikátor, ktorý nájdete na stránke Nastavenia účtu v službe Leadbolt.
 • Tajný kľúč: kľúč rozhrania API generovaný službou Leadbolt, ktorý sa požaduje pri všetkých prichádzajúcich žiadostiach. Tajný kľúč nájdete na stránke Nastavenia účtu v službe Leadbolt.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Kľúč API
 • Kód oblasti

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
LG U+AD

Poverenia optimalizácie

 • Žiadny

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Slot ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Nie
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
maio

Poverenia optimalizácie

 • API ID: jedinečný identifikátor rozhrania API generovaný službou maio.
 • API KEY: jedinečný kľúč rozhrania API generovaný službou maio.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Media ID (メディアID)
 • Zone ID (ジーンID)

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
MobFox

Poverenia optimalizácie

 • Kľúč API: jedinečný kľúč API, ktorý nájdete v účte MobFox v sekcii Môj účet > Informácie o účte.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Publisher Site ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
MoPub

Poverenia optimalizácie

 1. V účte MoPub: Ak chcete optimalizovať MoPub v sprostredkovaní AdMob, musíte najprv povoliť rozhranie API začiarknutím príslušného políčka v sekcii Reports svojho účtu MoPub.

 2. V účte AdMob: Zadajte nasledujúce poverenia pre MoPub:
  • API key: jedinečný kľúč API, ktorý nájdete v podrobnostiach o prístupe k rozhraniu API účtu MoPub.
  • Inventory report ID key: jedinečný kľúč inventory report ID, ktorý nájdete v podrobnostiach o prístupe k rozhraniu API účtu MoPub.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Ad Unit ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
myTarget

Poverenia optimalizácie

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Slot ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Nend

Poverenia optimalizácie

 • Kľúč rozhrania API pre prehľady: ak chcete získať kľúč rozhrania API pre prehľady, pozrite si stránku Nend FAQ (Časté otázky o sieti Nend) a kontaktujte správcu svojho účtu Nend.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • API Key
 • Spot ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Tapjoy

Poverenia optimalizácie

 • Publisher OAuth Key: Tento kľúč možno nájsť vo vašom učte Tapjoy kliknutím na Tapjoy > Settings > App Settings > API Keys.

 • Mediation Reporting API Key for AdMob: Tento kľúč možno nájsť vo vašom učte Tapjoy kliknutím na Tapjoy > Settings > App Settings > Mediation Keys.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Placement Name
 • SDK Key

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Tencent GDT

Poverenia optimalizácie

 • Žiadny

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • 广告位ID (identifikátor reklamného priestoru)
 • 应用ID (identifikátor aplikácie)

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Nie
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Unity Ads

Poverenia optimalizácie

 • Kľúč API: jedinečný kľúč rozhrania API, ktorý môžete nájsť na stránke nastavení účtu na paneli správcu Unity Ads.

  An image of the Unity Ads accounts settings page.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Identifikátor hry
 • Identifikátor umiestnenia

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Verizon Media

Poverenia optimalizácie

 • Identifikátor firmy: nájdete ho v sekcii s prihlasovacími údajmi k prehľadomnastaveniach účtu
 • Prístupový kľúč firmy: nájdete ho v sekcii s prihlasovacími údajmi k prehľadomnastaveniach účtu.

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Placement ID
 • Identifikátor webu

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Vpon

Poverenia optimalizácie

 • Žiadny

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Identifikátor reklamy Vpon
 • Zóna

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Nie
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Vungle

Poverenia optimalizácie

 • Reporting API ID: jedinečný kľúč rozhrania API, ktorý nájdete po prihlásení do účtu Vungle kliknutím na tlačidlo Details (Podrobnosti) konkrétnej aplikácie v poli Reporting API key (Kľúč rozhrania API pre prehľady).

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Application ID

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Zucks

Poverenia optimalizácie

 • Kľúč API: kľúč API, ktorý môžete nájsť tak, že sa prihlásite do svojho účtu Zucks a prejdete na stránku AdMob Mediation API key (AdMobメディエーション用 APIキー).

Podrobnosti o konfigurácii reklamnej jednotky

 • Identifikátor rámca

Ďalšie informácie

 • Podporuje optimalizáciu? Áno
 • Kde mám pridať túto sieť? Ako zdroj reklamy do skupiny sprostredkovania
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory