Začínáme

Ověření telefonního čísla

V rámci ochrany účtů majitelů stránek a také proto, abychom mohli poskytovat podporu pro konkrétní účet, požadujeme, abyste poskytli platné telefonní číslo. Abychom měli jistotu, že jsou údaje správné a aktuální, můžeme požadovat ověření vašeho telefonního čísla prostřednictvím zprávy SMS nebo telefonního hovoru. Bude vám zasláno šestimístné číslo PIN, jehož zadáním svůj účet ověříte.

Ověření telefonního čísla není povinné ve všech zemích. Pokud je od vás požadováno, budete k němu vyzváni během registrace do služby AdMob nebo na domovské stránce uživatelského rozhraní této služby.

Ověření vašeho telefonního čísla

Během registrace do služby AdMob můžete být vyzváni k ověření svého účtu pomocí telefonního čísla. Účet ověříte takto:

  1. Klikněte na možnost Další: Ověření vašeho účtu
  2. Zadejte telefonní číslo.
    Pokud jste již dříve ověřili telefonní číslo pro Google, možná zde už bude zadáno. Můžete se rozhodnout buď použít toto telefonní číslo a přeskočit zbytek procesu ověřování telefonního čísla, nebo zadat nové číslo.
  3. Vyberte, zda chcete ověřovací kód obdržet prostřednictvím textové zprávy (SMS), nebo hlasového volání.
  4. Klikněte na Pokračovat. Zanedlouho byste měli být kontaktování prostřednictvím metody zvolené v předchozím kroku.
  5. Zadejte šestimístný ověřovací kód, který jste obdrželi, a klikněte na možnost Ověřit. Pokud jste kód PIN neobdrželi, můžete kliknout na možnost Požádat o nové číslo PIN.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory