Sprostredkovanie

Pridanie vlastnej udalosti

Návštevnosť môžete vlastným udalostiam priradiť rovnako ako pri reklamných sieťach a vlastné udalosti budú uspokojovať žiadosti o reklamy od používateľov. Vlastné udalosti však na získanie reklamy nevolajú nástroje SDK reklamnej siete. Namiesto toho vyvolajú vlastný kód vo vašej aplikácii. Vy len pomenujete udalosť, definujete triedy a parametre v kóde aplikácie a potom ich priradíte k vlastnej udalosti a reklamným jednotkám v skupine sprostredkovania.

Ak chcete vytvoriť novú vlastnú udalosť, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Sprostredkovanie.
 3. Kliknite na názov skupiny sprostredkovania. 
 4. V tabuľke Kaskádové zdroje reklamy kliknite na Pridať vlastnú udalosť.
 5. Zadajte popisný názov udalosti.
 6. Zadajte manuálnu eCTZ, ktorá sa bude používať pre túto vlastnú udalosť. eCTZ sa bude používať na dynamické umiestňovanie udalosti do reťazca sprostredkovania, kde táto bude súťažiť s ďalšími zdrojmi reklamy o uspokojovanie žiadostí o reklamu.
 7. Kliknite na položku Pokračovať.
 8. Zadajte názov triedy (povinné) a parameter (nepovinné) pre každú reklamnú jednotku.

  Poznámka: Ak vaša trieda je implementovaná v systéme Swift, pred názov triedy je potrebné pridať prefix názvu jej modulu aplikácie alebo rámca (napríklad názovaplikácie.názovtriedy).

 9. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Skupina sprostredkovania sa uloží.
 11. Ak ste ešte neimplementovali vlastnú udalosť v kóde aplikácie, implementujte ju použitím rovnakého názvu, tried a parametrov, aké ste použili aj na jej vytvorenie v službe AdMob.

 

Nezabudnite implementovať vlastné udalosti do svojej aplikácie pomocou príručky Google Developers. Ak nevykonáte tento krok, vlastné udalosti nedokážu uspokojovať prichádzajúce žiadosti o reklamu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory