Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Cena za kliknutie (CZK)

Cena za kliknutie alebo CZK (angl. cost-per-click, CPC) je suma, ktorú inzerent platí za každé kliknutie na jeho reklamy v kampaniach založených na výkonnosti, ktoré sú nastavené s cieľom dosiahnuť určitý počet kliknutí. Nastavením ponúk cien za kliknutie stanovia inzerenti v službe AdMob sumu, ktorú chcú zaplatiť za každé kliknutie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1027949503562807092
true