Notifikation

Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Implementeringsvejledning

Implementeringsvejledning

Tænk på brugeren

Vores annoncer er udviklet med det formål at supplere dine apps' indhold visuelt. En god annonceplacering kan sikre udgivere en stabil omsætning, uden at det går ud over brugeroplevelsen.

Vær meget forsigtig med brug af AdMob-annoncer, hvis der er stor risiko for utilsigtede klik. Hvis en apps målgruppe er børn, er annoncer måske ikke den bedste metode til indtægtsgenerering, da små børn kan have svært ved at skelne annoncer fra appindhold.

Du bør altid tænke over, hvordan brugerne interagerer med din apps indhold, når du overvejer, hvor dine annoncer skal placeres. Implementer annoncer på steder, hvor brugerne forventes at interagere mindre med appens indhold, f.eks. ved overgange i en læseapp eller mellem niveauer i en spilapp.

Brugerne må ikke opfordres til at klikke på annoncer

Sætninger som "Klik på annoncerne" eller lignende er ikke tilladt. Enhver form for kompensation for eller incitamenter til at klikke på annoncer er strengt forbudt. Det er heller ikke tilladt at motivere brugerne til at klikke på links og/eller ikke-AdMob-annoncer, da dette kan medføre, at brugerne så at sige bliver "trænet" i at foretage handlinger (såsom at klikke på annoncer), der fører til ugyldig aktivitet.

Reservér annonceplads under indlæsning af appsider

Sørg for at reservere fast plads til annoncer, når du indlæser et nyt skærmbillede i din app. Under visse omstændigheder, f.eks. ved et dårligt signal eller langsom databehandling på telefonen, indlæses dine annoncer muligvis ikke på samme tid som dit appindhold. I sådanne tilfælde skal du sikre dig, at annoncerne ikke dækker eller udskifter det andet indhold, så du forhindrer utilsigtede klik.

Annoncer må ikke placeres på skærme uden indhold

Annoncer må ikke placeres på skærme, der ikke fører til noget, eller skærme uden indhold (f.eks. tak-sider, loginsider, afslutningssider, fejlsider osv.). Dette er de skærme, som brugerne ser, når de starter appen, hvor de muligvis forlader appen, eller efter de har udført en bestemt handling på skærmen, f.eks. et køb eller en download. Annoncer, der har hovedfokus på disse typer skærme, kan forvirre brugerne og få dem til at tro, at annoncerne er almindeligt indhold. Placer derfor ikke annoncer på sådanne skærme. Det skal være muligt at navigere væk fra en skærm, som indeholder en annonce, uden at skulle klikke på annoncen (du skal f.eks. tilføje knapper såsom "Tilbage" eller "Menu"). Alternativt kan du underrette brugerne om, at appen kan lukkes ved at klikke på knappen "Startside". 

Du må heller ikke placere annoncer på en appskærm, når brugerne ikke har fokus på skærmen. I apps, hvor telefonen bruges som et værktøj, har brugerne ofte ikke fokus på skærmen, og der er derfor stor risiko for utilsigtede klik. Hvis du eksempelvis har en "lommelygteapp", må der ikke vises annoncer på skærmen, mens lommelygten bruges. Du kan dog overveje at placere en annonce på lommelygteappens menuskærm. Det gælder især, hvis der er tale om et særskilt menuskærm og brugerne har fokus på skærmen, når der navigeres på menuen. 

Før du implementerer annoncer, skal du tænke over brugeroplevelsen og den type interaktion, brugerne har med din app. 

Opdatering af annoncer

Vi anbefaler, at du viser annoncerne i 60 sekunder eller længere afhængigt af funktionaliteten i din app. Ifølge vores interne tests sikrer dette, at brugerne har tilstrækkelig tid til at interagere med annoncerne, så såvel annoncører som udgivere opnår størst mulig effektivitet. Disse test har desuden vist, at hyppigere opdatering af annoncer kan medføre en lavere opfyldningsfrekvens for vores udgivere.

Hvis din app opdaterer annoncer automatisk, skal du sikre dig, at der ikke sendes annonceanmodninger, når skærmen er slukket. Hvis brugerne navigerer til og fra sider med annoncer i din app inden for kort tid, må der heller ikke sendes en ny annonceanmodning, før de anbefalede 60 sekunder er gået.

Integrer det sidste nye SDK

Det er vigtigt, at du altid bruger det sidste nye SDK (til Android, iOS), så du har adgang til de sidste nye annonceformater, funktioner og fejlrettelser.

Anmod om passende annonceformater

AdMob understøtter en bred vifte af annonceformater, så sørg for at anmode om de rigtige størrelser til forskellige placeringer på forskellige enheder.

Brug passende annonceformater

Sørg for at vælge den rigtige type annonce til skærmformatet – landskab eller portræt. Hvis du f.eks. placerer en annonce i stående format, når appen er placeret i liggende format, kan det medføre, at dine annoncers effektivitet forringes. Brug intelligente bannere (Android, iOS), så du får vist de annoncer, der passer bedst til dine apps.

Optimering af annonceplacering

Det er vigtigt at eksperimentere og se, hvor effektive de enkelte annonceformater er forskellige steder på din app. AdMob justerer automatisk annoncevisningen, så brugerne får vist relevante annoncer, hvilket er med til at sikre dig den størst mulige omsætning. Du kan imidlertid selv medvirke til at gøre din app så effektiv som muligt ved at holde øje med effektiviteten i rapporterne på din konto og sørge for at segmentere din trafik omhyggeligt.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu