Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Ръководство за внедряване

Ръководство за внедряване

Помислете за потребителя

Рекламите ни са предназначени да допълват визуално съдържанието на приложенията Ви. Доброто рекламно разположение може да осигури на издателите надеждни приходи, без да се жертва практическата работа на потребителите.

Бъдете изключително внимателни при използването на реклами от AdMob, когато има повишена вероятност за случайни кликвания от потребителите Ви. Ако например приложението е предназначено за деца, рекламите вероятно не са подходящо решение за осигуряване на приходи, тъй като малките деца вероятно ще се затрудняват да разграничат рекламите от съдържанието на приложението.

Когато решавате къде да поставите рекламите, винаги трябва да имате предвид потока на ангажиране на потребителите в приложението Ви. Внедрявайте рекламите на места, където се очаква потребителите да са по-малко ангажирани със съдържанието на приложението, като например моменти на преход в приложения за четене или между нивата в игра.

Забранява се насърчаването на потребители да кликват върху реклами

Не се допускат фрази като „кликнете върху рекламите“ или сходни на тях. Строго се забраняват възнаграждения или други поощрения за кликване върху реклами. Освен това се забранява каквото и да е поощряване на потребителите да кликват върху връзки и/или реклами, които не са от AdMob, тъй като по този начин те може да привикнат да извършват невалидна дейност (например като кликват върху реклами).

Резервирайте рекламно пространство по време на зареждането на страниците на приложението

Проверете дали сте подготвили точно определено пространство за рекламите, когато зареждате нов екран в приложението си. При определени условия, като например много слаб сигнал или малки възможности на телефона за обработка на данни, рекламите може да не се заредят едновременно със съдържанието на приложението Ви. В тези случаи рекламите не трябва да покриват или изместват останалото съдържание, за да бъдат предотвратени случайни кликвания.

Забранява се поставянето на реклами на екрани, които не предлагат съдържание

Не е разрешено поставянето на реклами на екрани „без изход“ или на такива без съдържание (например страници „Благодаря“, „Вход“, „Изход“, „Грешка“ и др.). Това са екрани, които потребителите може да видят след първото стартиране на приложението, преди евентуално да напуснат приложението или след като са извършили конкретно действие на екрана, като например покупка или изтегляне. Рекламите, които са основен фокус на този тип екрани, могат да объркат потребителите, че всъщност са съдържание. Затова, моля, не поставяйте реклами на такива екрани. Трябва да има начин да се излезе от екран с реклама, без да се кликва върху нея (напр. като добавите бутон „Назад“ или „Меню“). Друга възможност е потребителите да бъдат уведомени, че чрез бутона за началната страница се излиза от приложението. 

Също така избягвайте да поставяте реклами на екран в приложението, когато вниманието на потребителите не е насочено към екрана. При практични приложения, чрез които телефонът се използва като инструмент, потребителят често се съсредоточава върху нещо извън екрана и е по-вероятно да се получат случайни кликвания. Ако например имате приложение за фенерче, на екрана не бива да се показват реклами, докато фенерчето работи. Бихте могли обаче да поставите реклама на екрана с менюто на приложението за фенерче, особено ако той е отделен и потребителят е съсредоточен върху него, докато се придвижва в менюто. 

Преди да внедрите реклами, трябва първо да вземете под внимание практическата работа на потребителите и взаимодействието им с приложението Ви. 

Опресняване на рекламите

Препоръчваме рекламите да се задържат най-малко 60 секунди в зависимост от функционалността на приложението Ви. Вътрешните ни тестове показват, че това дава на потребителите достатъчно време да се ангажират с рекламите, като осигурява най-висока ефективност както за рекламодателите, така и за издателите. Освен това тези тестове показват, че по-честото опресняване на рекламите често може да се отрази отрицателно на процента на запълване за издателите ни.

Ако приложението Ви опреснява рекламите автоматично, не бива да изпраща заявки за реклами, когато екранът е изключен. Освен това, ако потребителите влизат и излизат от страници с реклами в приложение за кратък период от време, не трябва да се прави нова заявка за реклами по-рано от препоръчителния интервал от 60 секунди.

Интегрирайте най-новата версия на комплекта за разработване на софтуер (SDK)

Важно е винаги да работите с най-новата версия на комплекта за разработване на софтуер (SDK) (за Android, iOS), която ще Ви даде достъп до най-новите рекламни формати, функции и поправки на програмни грешки.

Заявете подходящи рекламни формати

AdMob поддържа множество рекламни формати, затова заявете правилните размери за различните разположения на различните устройства.

Използвайте подходящи рекламни формати

Проверете дали използвате правилния тип реклама за режима на екрана – хоризонтален или вертикален. Поставянето на вертикална реклама, когато приложението е в хоризонтален режим например, може да навреди на ефективността на показваните от Вас реклами. Използвайте интелигентни банери (Android, iOS), за да получите най-подходящите реклами за приложенията си.

Оптимизиране на рекламните разположения

Важно е да експериментирате и да наблюдавате ефективността на различните рекламни разположения в части от приложението Ви. AdMob ще коригира автоматично показването на реклами, за да се извеждат по-ефективни реклами спрямо потребителите Ви, така че приходите Ви да се оптимизират. Ако обаче наблюдавате ефективността в отчетите в профила си и внимателно сегментирате трафика, това може да помогне за постигането на най-високата ефективност за приложението Ви.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню