Báo cáo

Tìm đơn vị tiền tệ được sử dụng trong báo cáo

Bạn có thể tìm thấy đơn vị tiền tệ mà báo cáo sử dụng bằng cách nhấp vào Thêm ở đầu báo cáo. Đơn vị tiền tệ báo cáo được hiển thị bên cạnh tùy chọn Đặt đơn vị tiền tệ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố