Първи стъпки

Възрастови изисквания

Както е посочено в Общите условия на AdSense Online, програмистите трябва да са на възраст поне 18 години, за да участват в програмата AdMob.

Ако все още нямате 18 години, възможно е Ваш родител или настойник да подаде молба от собствения си профил в Google. Ако тя бъде одобрена, всички плащания ще се извършват на името на това лице.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си