Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Първи стъпки

Възрастови изисквания

Както е посочено в Общите условия на AdSense Online, програмистите трябва да са на възраст поне 18 години, за да участват в програмата AdMob.

Ако все още нямате 18 години, възможно е Ваш родител или настойник да подаде молба от собствения си профил в Google. Ако тя бъде одобрена, всички плащания ще се извършват на името на това лице.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
5916536027385547685
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175