Данъчна информация

Подаване на данъчната Ви информация

В зависимост от местоположението Ви е възможно да изискаме от Вас данъчна информация. Ако е необходимо да предоставите данъчната си информация на Google, можете да го направите от профила си в AdMob.

Ако се изисква данъчна информация, тя трябва да се предостави до 20-о число, за да получите плащане през същия месец.
  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Отворете страницата Настройки Плащания > Управление на настройките.
  3. В секцията Данъчни данни кликнете върху актуализиране на данъчната информация.
  4. На тази страница ще намерите и ръководство, което ще Ви помогне да изберете подходящия за Вас формуляр. Всички формуляри могат да бъдат изпратени онлайн. Освен това са предоставени указания и за изпращане по пощата на всички други възможни формуляри.
Предоставянето на данъчна информация не е задължително за всички издатели. Ще можете да изпратите съответните данни, когато настъпи подходящият момент за това.
Препоръчваме всички издатели редовно да потвърждават точността на данъчната си информация пред данъчните власти на САЩ (IRS). Google не носи отговорност за потвърждаване или актуализиране на тази информация.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си