Pravidlá

Pokyny a pravidlá pre inzerentov

Náš tím AdMob je nadšený, že môže s vami spolupracovať a uspokojovať vaše potreby v súvislosti s inzerciou pre mobilné zariadenia.

Tieto pravidlá predstavujú všeobecné vyhlásenie o štandardoch inzercie v sieti AdMob a neslúžia na poskytnutie komplexných informácií. Inzercia tretej strany podlieha internej kontrole tímu AdMob. Dodržiavanie pravidiel uvedených nižšie nezaručuje akceptáciu obsahu inzercie zo strany služby AdMob a nemusí byť nevyhnutne postačujúce na uspokojenie štandardov všetkých uplatniteľných zákonných požiadaviek. Každý inzerent by sa pred inzerovaním mal poradiť s právnym poradcom, aby zaistil, že táto inzercia bude v súlade so všetkými príslušnými zákonmi.

Reklamy musia presmerovať na weby, ktoré sú naformátované na zobrazovanie na obrazovke mobilného zariadenia. Naša inzertná sieť je zacielená na mobilné zariadenia a weby naformátované na zobrazovanie v prehliadači pre mobilné zariadenia.

Propagácia aplikácie

Vlastníci, ktorí v službe AdMob používajú funkcie na propagáciu aplikácie, musia zabezpečiť, aby reklamy, ktoré prostredníctvom týchto funkcií zobrazujú, boli v súlade s pravidlami inzercie v službe Google Ads.

Výmenné reklamy a vlastné reklamy

Reklamy, ktoré sú súčasťou výmeny alebo sú vytvorené prostredníctvom nástroja na vytvorenie vlastných reklám, musia byť v súlade s pravidlami pre obsah služby AdMob.

Reklamy s rezerváciou

Reklamy AdMob s rezerváciou by mali byť v súlade s nasledujúcimi pravidlami inzercie služby Google Ads:

Reklamy AdMob s rezerváciou, v ktorých je použitá prispôsobená funkcia inzercie, musia byť okrem toho v súlade s nasledujúcimi pravidlami služby Google Ads pre prispôsobenú inzerciu:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory