Правила на програмите AdMob и AdSense

Указания и правила за рекламодатели

В AdMob се радваме да работим с Вас за всичките Ви нужди от мобилно рекламиране!

Тези указания са общо изложение на стандартите за рекламиране на AdMob и нямат за цел да са изчерпателни. Рекламирането от трети страни подлежи на вътрешна проверка от AdMob. Съблюдаването на изложените по-долу указания не е гаранция, че AdMob ще одобри рекламираното съдържание, и не винаги е достатъчно, за да се спазват стандартите на всички приложими закони. Всеки рекламодател трябва да се посъветва с юрисконсулт, преди да извърши каквото и да е рекламиране, за да гарантира, че то се придържа към всички приложими закони.

Рекламите трябва да пренасочват към сайтове, които са форматирани за дисплейно рекламиране на мобилен екран. Рекламната ни мрежа е насочена към мобилни устройства и сайтове, форматирани за мобилен браузър.

Популяризиране на приложение

Издателите, които ползват функциите на AdMob за популяризиране на приложение, трябва да гарантират, че показваните с тяхна помощ реклами спазват правилата на Google Ads за рекламиране.

Реклами от обмен и собствени реклами

Реклами, които са част от обмен или са създадени чрез инструмента за собствени реклами, трябва да спазват правилата за съдържанието на AdMob.

Реклами с резервации

Рекламите с резервации в AdMob трябва да спазват следните правила за рекламиране на Google Ads:

Рекламите с резервации в AdMob, които използват функции за персонализирано рекламиране, трябва да спазват също и следните правила за персонализирано рекламиране на Google Ads:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си