Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Указания и правила за рекламодатели

В AdMob се радваме да работим с Вас за всичките Ви нужди от мобилно рекламиране!

Тези указания са общо изложение на стандартите за рекламиране на AdMob и нямат за цел да са изчерпателни. Рекламирането от трети страни подлежи на вътрешна проверка от AdMob. Съблюдаването на изложените по-долу указания не е гаранция, че AdMob ще одобри рекламираното съдържание, и не винаги е достатъчно, за да се спазват стандартите на всички приложими закони. Всеки рекламодател трябва да се посъветва с юрисконсулт, преди да извърши каквото и да е рекламиране, за да гарантира, че то се придържа към всички приложими закони.

Рекламите трябва да пренасочват към сайтове, които са форматирани за дисплейно рекламиране на мобилен екран. Рекламната ни мрежа е насочена към мобилни устройства и сайтове, форматирани за мобилен браузър.

Популяризиране на приложение

Издателите, които ползват функциите на AdMob за популяризиране на приложение, трябва да гарантират, че показваните с тяхна помощ реклами спазват правилата на Google Ads за рекламиране.

Реклами от обмен и собствени реклами

Реклами, които са част от обмен или са създадени чрез инструмента за собствени реклами, трябва да спазват правилата за съдържанието на AdMob.

Реклами с резервации

Рекламите с резервации в AdMob трябва да спазват следните правила за рекламиране на Google Ads:

Рекламите с резервации в AdMob, които използват функции за персонализирано рекламиране, трябва да спазват също и следните правила за персонализирано рекламиране на Google Ads:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню