Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Bruk av eCPM-trender

Med eCPM-trender kan du finne ut hvilke resultater du oppnår med appene dine, sammenlignet med lignende apper. 

I denne artikkelen:

Tilpass rapporten

Du kan tilpasse eCPM-trendene slik at det vises data for ulike grupper av lignende apper. Juster innstillingene for lignende apper for å tilpasse rapporten om eCPM-trender. 

Innstillinger for lignende apper

Som standard er innstillingene for lignende apper valgt basert på den mest innbringende appen din. For å justere innstillingene klikker du på Administrer innstillingene for lignende apper.

Velg kategorier 

Som standard består de lignende appene av andre apper i AdMob som er i samme kategori som appen din og på den samme plattformen (Android eller iOS). 

Typen app defineres av kategorier, for eksempel «spill» eller «produktivitet». Med underkategorier avgrenses kategorien for apper ytterligere. Apper i spillkategorien kan for eksempel deles inn etter spilltype, for eksempel «hjernetrimspill» eller «ordspill». 

Du kan justere innstillingene for lignende apper for å ta med flere kategorier og underkategorier av apper. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kategorien for å ta med dataene om lignende apper i rapporten. Du kan også klikke på for å se og velge underkategorier du vil ta med. 

An example of the "Category" view of "Manage peer settings" in AdMob

Velg plattform  

Du kan også sortere sammenlignbare apper etter plattformen for appen: Android eller iOS. Du kan endre denne innstillingen ved å klikke på Plattform og velge plattformene du vil ha med i rapporten. 
An example of the "Platform" view of "Manage peer settings" in AdMob

Om diagrammet

Diagrammet over registrert eCPM tas med i rapporten om eCPM-trender. 

Se registrert eCPM etter dato

Se registrert eCPM etter dato. Med dette diagrammet kan du forstå avvik i registrert eCPM i sammenheng med lignende apper.
An example of the "Observed eCPM" card in a "Benchmark report" in AdMob

Retningslinjer for og hensyn til personvern

Referansemålinger har grenseverdier for å beskytte publisistens konfidensialitet. Alle publisistdata som brukes i beregninger av referansemålinger, samles og anonymiseres. Dataene i referansemålinger inneholder resultater fra AdMob-nettverk, tredjeparts sammenkjeding og budgivning samt partnerbudgivning.

Når data ikke er i tråd med retningslinjene våre for personvern, kan det vises ufullstendige data i diagrammer og tabeller i rapporten. Når det ikke finnes noen data som er i tråd med retningslinjene våre for personvern, vises bare «Appene dine» uten data om lignende apper i diagrammene.

Vær oppmerksom på at antallet apper i hver gruppe med lignende apper vises eksternt i rapporten, men at personvernbetingelsene avgjøres på publisistnivå.

Vanlige spørsmål

Hvorfor er enkelte kategorier nedtonet?

Enkelte kategorier har for mye data. Du må velge én eller flere underkategorier for å kunne vise data om kategorien som er nedtonet. 

Jeg fikk en feilmelding i diagrammene mine. Hvorfor ser jeg ikke dataene? 

Det kan hende at du bruker en kombinasjon av filtre som er for spesifikk, slik at for få publisister kan tas med i tråd med retningslinjene våre for personvern. For å ivareta publisistenes personvern viser vi bare data som er i samsvar med retningslinjene for personvern

Hva er standardinnstillingene for apper og lignende apper?

Som standard vises appen med de beste resultatene i rapporten, basert på den beregnede inntekten du har valgt. Dette er dataene som vises i «Appene dine». Som standard er innstillingene for lignende apper lik kategoriene for den aktuelle appen (kan være én eller flere).

Hvor langt tilbake kan jeg se trender?

I rapporten kan du se referansemålingsdata for de siste 14 dagene.

Hvem er inkludert i trendene?

Referansemålingene bygger på data fra alle AdMob-publisister. Alle dataene samles inn og anonymiseres, og behandlingen skjer strengt i tråd med retningslinjene for personvern.
 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny