Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

AdMob và sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư của Android

Mục đích của sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư là tạo ra những công nghệ vừa bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của người dùng, vừa cung cấp cho các công ty và nhà phát triển những công cụ để xây dựng doanh nghiệp kỹ thuật số vững mạnh, giúp duy trì môi trường web và ứng dụng mở để tất cả mọi người đều có thể truy cập. Hộp cát về quyền riêng tư là một sáng kiến đang được triển khai, trong đó kết hợp các ý tưởng trên toàn ngành thành những đề xuất mới được thử nghiệm, góp ý và lặp lại.

Hộp cát về quyền riêng tư trên Android sẽ củng cố quyền riêng tư, đồng thời cung cấp những công cụ mà nhà phát triển ứng dụng cần để hỗ trợ và phát triển hoạt động kinh doanh. Sáng kiến này sẽ đưa ra những giải pháp mới, có thể hoạt động mà không cần đến giá trị nhận dạng giữa các ứng dụng (bao gồm cả Mã nhận dạng cho quảng cáo) và hạn chế việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Cách AdMob hoạt động với Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Vào tháng 2 năm 2023, sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư trên Android đã phát hành công nghệ bảo đảm quyền riêng tư dưới dạng phiên bản Thử nghiệm beta. Kể từ tháng 9 năm 2023, AdMob sẽ bắt đầu hỗ trợ hai API của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android Beta (Topics APIAttribution Reporting API) trong GMA SDK. Bạn có thể tìm hiểu về tiến trình và phương pháp thử nghiệm của chúng tôi trong những bài viết sau:

Chúng tôi đang liên tục đánh giá các đề xuất cho Protected Audience API và môi trường Thời gian chạy SDK. Chúng tôi sẽ thông báo khi có thêm thông tin mới.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính