Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Всичко за групите за посредничество в AdMob

Какво представлява AdMob Посредничество?

Посредничеството е функция на AdMob, която Ви помага да управлявате от едно място всички източници на реклами, които използвате за показването на реклами в приложенията си. С помощта на посредничество можете да изпращате входящи заявки за реклами до множество източници на реклами и да се опитате да намерите най-добрите налични такива, които да ги изпълнят. Посредничеството използва групи за посредничество, за да Ви помогне да увеличите максимално приходите си, като класирате всичките си източници на реклами въз основа на оптимизираната ефективност.

Какво представляват групите за посредничество?

Групите за посредничество са комбинации от настройки за насочване, които Ви помагат да постигнете максимални приходи от рекламните си елементи. Можете предварително да създадете групи за посредничество и след това да добавяте рекламни елементи и източници на реклами към тях, или да ги създадете наведнъж. Вместо да настройвате опции за посредничество за всеки рекламен елемент поотделно, можете да ги настроите само веднъж за групите си за посредничество и след това да добавяте рекламните си елементи към желаните групи.

За да намерите страницата с групите за посредничество, влезте в профила си в AdMob и кликнете върху Посредничество в страничната лента.

След като сте настроили посредничество в AdMob, можете да използвате ръководството на Google Developers (Android, iOS), за да внедрите посредничество в приложенията си.

Получете вдъхновение. Научете как потребител на AdMob увеличи приходите си чрез AdMob Посредничество.

Как функционират групите за посредничество?

Когато един от рекламните Ви елементи изпраща заявка за реклама на AdMob, AdMob Посредничество разглежда заявката и я сравнява с настройките за насочване на групите за посредничество, които сте определили.

 • Ако заявката съответства на насочването за една от групите Ви за посредничество, тя ще изпълни заявката за реклама, като покаже реклама от един от източниците на реклами, включени в нея.
 • Ако заявката съответства на повече от една група за посредничество, AdMob ще използва приоритета на групите, за да определи коя група да изпълни заявката за реклама. Ако е възможно, трябва да се избягват конфликти между групите за посредничество.
 • Ако заявката не съответства на никоя от групите Ви за посредничество, ще бъде изпълнена автоматично от групата на AdMob (по подразбиране).
Забележка: При групите за посредничество не се извършва каскада или последователно свързване от една към друга. Ако дадена заявка за реклами не може да бъде съотнесена към група за посредничество, тя ще бъде запълнена от (стандартна) група в AdMob. При рекламните мрежи, включени като източници на реклами в рамките на група за посредничество, обаче се извършва каскада при опита да се запълни заявка за реклами.

Пример

Издателят добавя рекламни елементи за банери към приложение за игра за Android:

 

Издател е създал приложение за игри за Android и иска да добави десет рекламни елемента за банери. Тъй като повечето от потребителите на приложението са японци, издателят иска да използва и група за посредничество, за да управлява източниците на реклами, които показват реклами на потребители в Япония.

 
Първо издателят създава всичките десет рекламни елемента в AdMob.
 
След това създава една група за посредничество. Избира следните настройки:
 • Формат: „Банер“
 • Платформа: „Android“
 • Име: „Банерни реклами за Япония“
 • Местоположение: „Япония“.

Издателят добавя всичките десет рекламни елемента към групата за посредничество. След това добавя и конфигурира източниците на реклами – няколко рекламни мрежи на трети страни, които имат добра ефективност в Япония, и запазва групата.

 

Накрая издателят внедрява рекламните елементи и посредничеството в приложението си.

Какво представлява приоритетът на група за посредничество?

Приоритетът указва на AdMob коя група за посредничество е по-важна за постигането на приходите, към които се стремите. Когато могат да се използват няколко групи за посредничество за запълването на заявка за реклами, AdMob използва стойността в графата „Приоритет“, за да определи коя група за посредничество да изпълни заявката.

Трябва да имате предвид няколко неща, когато задавате приоритет:

 • Когато повече от една група за посредничество съответства на насочването на заявка за реклами (местоположение, платформа и др.), за изпълнение на заявката ще бъде избрана тази с най-висок приоритет (най-малкото число).
 • Най-високият приоритет, който можете да зададете, е 1.
 • Най-ниският приоритет, който можете да зададете, е числото, равно на броя на създадените от Вас групи за посредничество. Пример: Ако имате 5 групи за посредничество, най-ниският приоритет, който можете да зададете, е 5. Ако зададете приоритета на 8, той автоматично ще се промени на 5.

След като заявка за реклами бъде съотнесена към група за посредничество, за нея ще се извърши каскада от източниците на реклами на тази група.

Пример

Заявка за реклама от канадски потребител на Android:

 

AdMob получава заявка за реклами от потребител на Android във Ванкувър, Канада. Заявката съответства на 3 от групите за посредничество на издателя:
 
 • „Банерни реклами за Android в Северна Америка“ (приоритет 3, използва InMobi, Flurry и мрежата на AdMob);
 • „Банерни реклами за Android в целия свят“ (приоритет 5, използва AdFalcon, Flurry и мрежата на AdMob Network);
 • „Банерни реклами за Android в Канада“ (приоритет 1, използва Flurry, Chartboost и мрежата на AdMob).
 
Групата за посредничество „Банерни реклами за Android в Канада“ ще бъде избрана да покаже рекламата, тъй като приоритетът й е 1 и е по-висок от този на другите. За заявката за реклами ще се извърши каскада от източниците на реклами, включени в групата за посредничество: Flurry и след това Chartboost и след това мрежата на AdMob.

Как източниците на реклами с офериране и от каскадата работят заедно в група за посредничество?

Когато използвате източници на реклами с офериране и от каскадата в една група за посредничество, това е хибридна настройка. Когато заявката за реклама съответства на групата Ви за посредничество, търгът за офериране се провежда в реално време. След това източникът на реклама с офериране, който спечели търга, се поставя в каскадата от посредничества заедно с източниците на реклама от каскадата.

Ако източникът на реклама с офериране, който е спечелил търга, е поставен на първо място в каскадата от посредничества, той ще получи възможност да покаже рекламата. Ако обаче източникът на реклама с офериране не е този с най-висока еСРМ в каскадата от посредничества, източниците на реклама от каскадата ще бъдат извикани първи.

Пример

Пример за открито офериране и източници на каскада в група за посредничество.

В този пример Борса Б печели търга за офериране с оферта от 4 лв. и получава място в каскадата от посредничества в съответствие с оферираната от нея стойност за еСРМ. Мрежа 1 обаче има по-висока стойност за еСРМ (5 лв.) от печелившата оферта на Борса Б. Ето защо Борса Б получава второ място в каскадата.

Оттук нататък каскадата функционира нормално. Мрежа 1 показва рекламата, ако има такава. В противен случай Борса Б ще получи възможност да покаже рекламата.

Избягване на конфликти между групите за посредничество

Можете да избегнете конфликтите с добро планиране. Ако насочвате към държава или регион, платформа или рекламен формат изрично в една група за посредничество, добре е да ги изключите от останалите групи за посредничество, които създавате.

В горния пример издателят вече бе създал специализирана група, насочваща към заявки за банерни реклами от потребители на Android в Канада. Той можеше да избегне конфликта между групите, изключвайки Канада от останалите групи за посредничество за банерни реклами в Android.

Ако обаче създадете много групи за посредничество, за да управлявате източниците на реклами, вероятно понякога ще има конфликт. Важно е да поставите правилния приоритет на групите си за посредничество, за да подсигурите използването им от страна на AdMob, за да може програмата да Ви помогне да увеличите максимално приходите си по най-ефективния начин.

Групата на AdMob (по подразбиране)

В повечето случаи заявка за реклами, получена от AdMob, се сравнява с групите Ви за посредничество и се изпълнява от тази, която отговаря на критериите. Някои заявки за реклами обаче няма да съответстват на нито една от групите Ви за посредничество.

Групата на AdMob (по подразбиране) автоматично се опитва да изпълни всички заявки за реклами, които не съответстват на нито една от групите Ви за посредничество. Тя извлича реклами директно от мрежата на AdMob.

Групата на AdMob (по подразбиране) вече е създадена за Вас в раздела „Групи за посредничество“.

Пример

Издателят създава групи за посредничество за конкретни местоположения:
Издател е създал следните шест групи за посредничество в AdMob:
 • Заставки за потребители на Android във Финландия;
 • Заставки за потребители на iOS във Финландия;
 • Заставки за потребители на Android в Норвегия;
 • Заставки за потребители на iOS в Норвегия;
 • Заставки за потребители на Android в Швеция;
 • Заставки за потребители на iOS в Швеция.

И шестте групи за посредничество изключват местоположения в други държави.

Ако потребител, който използва приложението на устройство с iOS във Финландия, генерира заявка за реклама със заставка, тя ще бъде изпълнена от групата за посредничество „Потребители на iOS във Финландия“.
Какво ще стане обаче, ако потребител на Android в Дания генерира такава заявка? Заявката за реклама не съответства на нито една от тези групи, затова ще бъде изпълнена от групата на AdMob (по подразбиране).

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню