Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Om dataaktualitet

Når du leser AdMob-rapporter, er det viktig at du tar høyde for hvor lang tid det tar før annonseaktivitet gjenspeiles i rapportene. Data om annonseaktivitet er ikke tilgjengelige umiddelbart, og enkelte beregninger oppdateres bare én gang om dagen. 

Når du analyserer resultatene fra annonseaktiviteten, er det nyttig å vite at visse data om nylig aktivitet kanskje ikke vises ennå, spesielt resultatdata som rapporteres fra sammenkjedede API-er fra tredjeparter.

Slik fungerer det

De fleste rapporter og beregninger oppdateres kontinuerlig, men det tar mer tid å behandle enkelte av dem, eller de beregnes bare én gang om dagen (ikke kontinuerlig).

Den daglige behandlingen for enkelte av disse rapportene skjer på samme lokale tidspunkt i alle tidssoner. Du må ta den lokale tidssonen med i betraktningen når du prøver å finne ut når denne statistikken er tilgjengelig.

Om beregninger fra AdMob og fra tredjeparter

For å kunne forstå dataaktualiteten i rapportene dine må du vite at enkelte beregninger kommer fra AdMob og andre fra tredjepartskilder. Det finnes ikke noen spesifikk beregning fra tredjeparter relatert til dataaktualitet – dataaktualiteten avhenger av annonsekilden.

Eksempel: Ansl. inntekter- og Registrert eCPM-beregningene inneholder både AdMob- og tredjepartsdata. Hvis annonsekilden er AdMob-nettverket, er Ansl. inntekter- og Registrert eCPM-beregningene basert på Google-data og har den korteste forsinkelsen. Hvis annonsekilden er et tredjepartsnettverk, hentes Ansl. inntekter- og Registrert eCPM-beregningene fra API-er fra tredjeparter, og de tar mer tid. Finn ut mer om tidsforsinkelser.

I de fleste tilfeller blir AdMob-beregningene dine (f.eks. klikk og visninger) forsinket med omtrent fire timer.

I standardrapportene om annonseaktivitet kan du gjennomgå annonseresultatdata for sammenkjedede annonsekilder fra tredjeparter. I motsetning til for budgivningskilder må AdMob hente de sammenkjedede dataene fra rapporterings-API-er fra tredjeparter, så det kan hende du ser en betydelig forsinkelse når du skal hente annonseresultatdata fra disse kildene.

Merk: Hvis Annonsekilde-dimensjonen ikke er tatt med i rapporten, viser vi en gjennomsnittsverdi for de kombinerte datakildene, og dette påvirkes også av forsinkelsen fra tredjepartsdata.

Vær oppmerksom på at tidsforsinkelsen for tredjepartsdata kan variere fra nettverk til nettverk. Det betyr at du ser data om resultatene for de sammenkjedede annonsekildene dine fra ulike annonsekilder til ulike tidspunkt, avhengig av hvordan data behandles i de aktuelle tredjeparts annonsekildene.

Det kan hende du ser at beregninger fra enkelte tredjepartskilder er betydelig forsinket. Eksempelvis beregnes data om annonseresultater hver fjerde time i annonsekilde A. Men i annonsekilde B beregnes dataene én gang om dagen, rundt kl. 21.

Du finner mer informasjon i tabellen om tidsforsinkelser.

Tidsforsinkelser

I denne tabellen ser du en oversikt over tidsforsinkelsene for ulike annonsekilder, og når du kan forvente å se disse dataene i rapporteringen.

Annonsekilde Når er dataene er klare?
AdMob AdMob oppdateres vanligvis innen fire timer.
Budgiving Budgivningen oppdateres vanligvis innen fire timer.
Sammenkjeding

Det kan hende du ser at beregninger fra enkelte tredjepartskilder er betydelig forsinket. Den forventede dataaktualiteten avhenger av hvor ofte vi henter data fra tredjeparts-API-er for sammenkjedede annonsekilder fra tredjeparter. 

Disse tidsforsinkelsene for tredjeparts annonsekilder er inndelt etter

  • Raskest: 8 timer
  • Gjennomsnittlig: 12 timer
  • Langsomst: 24 timer

Justeringer

Nye data kan blir endret litt før de fullføres. Det kan hende at dataene dine ser ufullstendige ut de første par timene.

Det kan av og til hende at beregningene dine oppdateres av ulike årsaker, deriblant disse:

  • justeringer av innstillingene for nettsøppel
  • feilrettinger

Hvis det gjøres justeringer i betalbare hendelser (inntekter) i en påfølgende måned, blir disse oppført som betalingsjusteringer.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny