Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Aktuálnost údajů

Při prohlížení přehledů AdMob je důležité zohlednit, jak dlouho trvá, než se určitá aktivita reklam v přehledech projeví. Data o aktivitě reklam nejsou k dispozici okamžitě a některé metriky jsou aktualizovány pouze jednou denně. 

Při analýze výkonu reklam je tedy dobré vědět, že se některá data o nedávné aktivitě ještě nemusí zobrazovat. Jde zejména o data o výkonu z kaskádových rozhraní API třetích stran.

Princip

Většinu přehledů a metrik aktualizujeme průběžně, zpracování některých z nich však trvá déle a některé hodnoty počítáme jen jednou denně (a tedy nikoli průběžně).

U některých přehledů probíhá ve všech časových pásmech denní zpracování metrik ve stejnou dobu místního času. Při zjišťování, kdy budou tyto metriky připraveny, tedy berte v úvahu místní časové pásmo.

AdMob a metriky třetích stran

Abyste si mohli udělat správnou představu o aktuálnosti dat v přehledech, je potřeba vědět, že některé metriky pocházejí ze služby AdMob a jiné ze zdrojů třetích stran. Ačkoli neexistuje žádná konkrétní metrika pocházející od třetí strany, aktuálnost dat závisí na zdroji reklamy.

Příklad: Metriky Odhadované příjmy a Pozorovaná eCPM obsahují data ze služby AdMob i od třetích stran. Pokud je zdrojem reklamy síť AdMob, jsou odhadované příjmy i pozorovaná eCPM počítány z dat společnosti Google. V tomto případě je zpoždění nejmenší. Jestliže je zdrojem reklamy síť třetí strany, jsou odhadované příjmy a pozorovaná eCPM získávány z rozhraní API této třetí strany, což trvá déle. Další informace o latenční době

Ve většině případů jsou metriky ve službě AdMob (např. kliknutí a zobrazení) zpožděny přibližně o 4 hodiny.

Data o výkonu reklam z kaskádových zdrojů třetích stran najdete v předpřipravených přehledech Aktivita reklam. Na rozdíl od zdrojů s nabídkami musí služba AdMob získávat data o kaskádových zdrojích z rozhraní API třetích stran pro vytváření přehledů. Při přístupu k údajům o výkonu reklam z těchto zdrojů proto můžete zaznamenat značná zpoždění.

Poznámka: Pokud není v přehledu zahrnuta dimenze Zdroj reklamy, uvedeme průměr ze všech zdrojů dat. I tento údaj je ovlivněn zpožděním dat třetích stran.

Je důležité pamatovat na to, že se latence dat třetích stran může u různých sítí lišit. To znamená, že data o výkonu kaskádových reklam z různých zdrojů se zobrazí v různou dobu podle toho, jak zdroje reklamy třetích stran svá data zpracovávají.

Metriky z některých zdrojů třetích stran mohou mít značné zpoždění. Zdroj reklam A například počítá data o výkonu reklam každé 4 hodiny. Zdroj reklam B však data počítá jen jednou denně kolem 21:00.

Další informace najdete v tabulce latence.

Latenční doba

Tato tabulka uvádí latenční dobu zdrojů reklam a to, kdy můžete příslušná data v přehledech očekávat.

Zdroj reklamy Kdy budou data připravena
AdMob Služba AdMob obvykle data aktualizuje během 4 hodin.
Zdroje s nabídkami Zdroje s nabídkami obvykle data aktualizují během 4 hodin.
Kaskádové zdroje

Metriky z některých zdrojů třetích stran mohou mít značné zpoždění. Očekávaná aktuálnost údajů závisí na tom, jak často získáváme data o kaskádových zdrojích reklamy třetích stran z rozhraní API třetích stran.

Latenci těchto zdrojů reklamy třetích stran lze rozdělit takto:

  • Nejrychlejší: 8 hodin
  • Průměrné: 12 hodin
  • Nejpomalejší: 24 hodin

Úpravy

Než získají nová data konečnou podobu, mohou se mírně změnit. Během prvních několika hodin mohou být uvedená data neúplná.

Metriky mohou být občas aktualizovány z mnoha důvodů. Jde například o:

  • úpravy kvůli spamu,
  • opravy chyb.

Pokud budou úpravy placených událostí (dosažené příjmy) provedeny až následující měsíc, jsou uvedeny jako úpravy plateb.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
4157860564412986711
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73175