Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Dàn xếp

Tạo đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác trong AdMob (Thử nghiệm)

Lưu ý: Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. 

Tính năng đặt giá thầu của đối tác cho phép bạn tiếp cận nhu cầu của Google dưới dạng một nguồn đặt giá thầu trên các nền tảng dàn xếp được hỗ trợ của bên thứ ba. Trước đây, bạn chỉ có thể sử dụng đơn vị quảng cáo chuẩn để tiếp cận nhu cầu của Google thông qua tính năng dàn xếp kiểu thác nước truyền thống trong các nền tảng của bên thứ ba. 

Với tính năng đặt giá thầu của đối tác, giờ đây, bạn có thể cho phép Google (Google Ads, Display & Video 360) đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá đặt giá thầu theo thời gian thực của bên thứ ba – ngay cả khi bạn không sử dụng AdMob làm nền tảng dàn xếp.

Khi bạn thiết lập một đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác trong AdMob, Google (Google Ads, Display & Video 360) có thể đặt giá thầu cho khoảng không quảng cáo của bạn trong các phiên đấu giá của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bạn sẽ thấy Google (Google Ads, Display & Video 360) xuất hiện dưới dạng "Google bidding" (hoạt động đặt giá thầu của Google) trong các nền tảng dàn xếp của bên thứ ba.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng lại các đơn vị quảng cáo chuẩn hiện có. Bạn phải tạo một đơn vị quảng cáo mới dành cho đặt giá thầu của đối tác để đáp ứng nhu cầu của Google thông qua tính năng đặt giá thầu theo thời gian thực trên các nền tảng dàn xếp của bên thứ ba. 

Quảng cáo sẽ không phân phát nếu bạn sử dụng đơn vị quảng cáo chuẩn cho hoạt động đặt giá thầu của Google. 

Hướng dẫn

Dưới đây là các bước giúp bạn tạo một đơn vị quảng cáo mới dành cho đặt giá thầu của đối tác trong tài khoản AdMob của mình. Sau đó, bạn cần triển khai đơn vị này trong nền tảng dàn xếp của bên thứ ba.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu không tìm thấy ứng dụng đó trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào tuỳ chọn Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm danh sách tất cả các ứng dụng mà bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Nhấp vào Bắt đầu. Nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo cho ứng dụng này, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo
 6. Chọn định dạng quảng cáo bạn muốn sử dụng cho đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác. 
  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng các định dạng sau đây với tính năng đặt giá thầu của đối tác: Quảng cáo biểu ngữ, Quảng cáo xen kẽ, Quảng cáo gốc và Quảng cáo có tặng thưởng. 
 7. Nhập tên cho đơn vị quảng cáo này. Mẹo: Hãy thêm thông tin có liên quan (như định dạng và vị trí quảng cáo) vào ứng dụng của bạn để dễ xác định hơn sau này.

 8. Đánh dấu vào ô bên cạnh tính năng Đặt giá thầu của đối tác để sử dụng đơn vị quảng cáo này cho hoạt động đặt giá thầu trên một nền tảng dàn xếp của bên thứ ba.

  Lưu ý: Khi tạo một đơn vị quảng cáo dùng cho tính năng đặt giá thầu cho đối tác, bạn sẽ không thể sử dụng đơn vị quảng cáo đó trong một nhóm dàn xếp hoặc chiến dịch AdMob. Google có thể sẽ phải trả một khoản phí cho nền tảng dàn xếp của đối tác.

  Bạn sẽ không thể thay đổi chế độ cài đặt này sau khi tạo đơn vị quảng cáo.

 9. Nhấp vào Tạo đơn vị quảng cáo.
 10. Làm theo hướng dẫn của nền tảng dàn xếp bên thứ ba để triển khai các đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai để bật Google làm một nguồn đặt giá thầu trong nền tảng của bên thứ ba.

  Xin lưu ý rằng để đơn vị quảng cáo dành cho đặt giá thầu của đối tác có thể phân phát quảng cáo, ứng dụng của bạn phải được xem xét và phê duyệt trong AdMob.

Đơn vị quảng cáo này sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn hoàn tất bước này. Nếu chưa sẵn sàng triển khai đơn vị quảng cáo này, bạn có thể nhấp vào Gửi nội dung này qua email để gửi hướng dẫn qua email hoặc nhấp vào Xong để thoát khỏi trang.
 

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14394568054415140271
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175