Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Създаване на рекламни елементи за офериране при партньори в AdMob (бета-версия)

Забележка: Понастоящем тази функция е в бета-версия.

Оферирането при партньори Ви дава достъп до търсенето на реклами от продукти на Google като източник на офериране в поддържани платформи за посредничество на трети страни. Преди можехте да използвате само стандартни рекламни елементи за достъп до търсенето от Google чрез традиционно каскадно посредничество в платформи на трети страни. 

С оферирането при партньори вече можете да разрешите на Google (Google Ads, Display & Video 360) да оферира за рекламните Ви места в търгове за офериране в реално време на трети страни дори ако не използвате AdMob като платформа за посредничество.

Когато настроите в AdMob рекламен елемент за офериране при партньори, Google (Google Ads, Display & Video 360) може да оферира за рекламните Ви места в търгове на трети страни. Имайте предвид, че ще виждате Google (Google Ads, Display & Video 360) като „Офериране от Google“ в използваните от Вас платформи на трети страни.

Забележка: Не можете да използвате повторно съществуващите си стандартни рекламни елементи. Трябва да създадете нов рекламен елемент за офериране при партньори, за да получите достъп до търсенето с Google чрез офериране в реално време в платформи за посредничество на трети страни. 

Реклами няма да се показват, ако използвате стандартен рекламен елемент за офериране от Google. 

Инструкции

Стъпките по-долу ще Ви помогнат да създадете в профила си в AdMob нов рекламен елемент за офериране при партньори, след което ще трябва да го внедрите в платформата за посредничество на трета страна.

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Приложения в страничната лента.
 3. Изберете името на приложението, за което създавате този рекламен елемент. Ако не го виждате в списъка със скорошни приложения, можете да кликнете върху Добавяне на приложение, за да добавите ново, или върху Преглед на всички приложения, за да търсите в списък с всичките си приложения в AdMob.
 4. Кликнете върху Рекламни елементи в страничната лента.
 5. Кликнете върху Първи стъпки. Ако вече сте създали рекламни елементи за това приложение, кликнете върху Добавяне на рекламен елемент
 6. Изберете рекламния формат за рекламния елемент за офериране при партньори. 
  Забележка: Следните формати могат да се използват с офериране при партньори: банер, заставка, естествена реклама и реклама с поощрение.
 7. Въведете име за този рекламен елемент. Съвет: Нека то включва подходяща информация, като например рекламния формат и местоположението на приложението Ви, за да можете по-лесно да го идентифицирате впоследствие.

 8. Поставете отметка в квадратчето до „Офериране при партньори“, за да използвате този рекламен елемент за офериране в платформа за посредничество на трета страна.

  Забележка: Когато създавате рекламен елемент за офериране при партньори, няма да можете да го използвате в група за посредничество или кампания в AdMob. Възможно е Google да трябва да плаща такса на платформата за посредничество на партньор.

  Няма да можете да промените тази настройка, след като създадете рекламния елемент.

 9. Кликнете върху Създаване на рекламен елемент.
 10. Изпълнете инструкциите в използваната от Вас платформа за посредничество на трета страна, за да внедрите рекламни елементи за офериране при партньори. В процеса на внедряване ще са Ви необходими идентификаторите на приложението и на рекламния елемент, за да активирате Google като източник на офериране в платформата на трета страна.

  Също така имайте предвид, че приложението Ви трябва да бъде прегледано и одобрено в AdMob, преди да могат да се показват реклами в рекламен елемент за офериране при партньори.

Този рекламен елемент няма да показва реклами, докато не изпълните тази стъпка. Ако не сте готови да внедрите рекламния елемент, можете да кликнете върху Изпращане по имейл на това за изпращане на инструкциите по имейл или да кликнете върху Готово , за да излезете от страницата.
 

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню