Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Всичко за защитените сигнали

Защитените сигнали са функция на обработващия лични данни, която се изисква от източници на реклами с офериране, използващи SDK на трети страни. Ако източникът Ви на реклама с офериране изисква защитени сигнали, трябва да приемете Условията за обработване на данните за рекламите, както и че защитените сигнали са функция на обработващия лични данни за профила Ви в AdMob.

Трябва да приемете тези условия само веднъж в профила в AdMob. Ако никога не сте използвали офериране, ще получите подкана да приемете условията, когато настройвате източник на реклама с офериране, изискващ защитени сигнали. 

Забележка: Ако понастоящем използвате източници на офериране, които изискват защитени сигнали, трябва да приемете Условията за обработване на данните за рекламите до 31 май 2022 г. В противен случай AdMob ще спре да изпраща защитени сигнали при заявки за оферти от базирани на SDK източници на реклами. Вследствие на това източниците на офериране може да не оферират за рекламните Ви места или да изпращат по-ниски оферти.
 
За да прегледате и приемете условията, влезте в профила си в AdMob и кликнете върху Преглед на условията в картата с предупреждения на началната Ви страница.  

 Защитени сигнали за неперсонализирани реклами 

Можете да изберете дали искате да споделяте защитени сигнали с източник на реклама с офериране за заявки за неперсонализирани реклами. 

Когато включите защитени сигнали за неперсонализирани реклами, те се споделят за заявките за персонализирани и неперсонализирани реклами за избрания източник на реклама с офериране. 

Когато изключите защитените сигнали за неперсонализирани реклами, те се споделят само за заявките за персонализирани реклами. Изключването на защитените сигнали за неперсонализирани реклами може да доведе до по-ниски приходи от източниците на реклами. 

По подразбиране защитените сигнали за неперсонализирани реклами са включени автоматично за източниците на реклами с офериране, които изискват защитени сигнали.

За да включите или изключите защитените сигнали за неперсонализирани реклами за избран източник на реклама с офериране: 

  1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
  2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
  3. Кликнете върху раздела Източници на офериране.
  4. Изберете източника на реклама, за който искате да промените настройките за защитени сигнали. 
  5. В раздела Настройки кликнете върху превключвателя до защитените сигнали, за да го включите или изключите. 
Забележка: За някои източници на реклама с офериране няма възможност да се включат защитени сигнали (например Meta Audience Network), тъй като тези източници не получават заявки за неперсонализирани реклами. 

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню